Reklamodawcy

Zasady umieszczania ogłoszeń/reklam
na stronie internetowej biuletynu MEDICUS

www.medicus-test.oil..ublin.pl

 

 1. Zamieszczenie materiałów zweryfikowanych jako płatne odbywa się po przesłaniu podpisanego zlecenia pocztą elektroniczną na adres  medicus@oil.lublin.pl, faksem lub listownie do Wydawcy, czyli : Lubelska Izba Lekarska, Chmielna 4, 20-079 Lublin, NIP: 712-19-35-182.
 2. Materiały graficzne oraz treść anonsu płatnego dostarczane są przez zleceniodawcę na adres: medicus@oil.lublin.pl albo w sposób ustalony z redakcją.
 3. Zlecenie reklamy/ogłoszenia powinno zawierać:
  a) Dane zleceniodawcy
  b) Dane do faktury
  c) Treść ogłoszenia zgodną z odpowiednim formatem.
  d) Numer telefonu  i/lub adres e-mail.
  e) Czas, przez który będzie ukazywać się ogłoszenie/reklama na stronie internetowej.
 4. Okresem rozliczeniowym ogłoszeń/reklam płatnych jest jeden miesiąc.
 5. Płatność po otrzymaniu faktury. 14 dni dla nowych Klientów, 30 dni dla wielokrotnych..
 6. Redakcja ma prawo odmowy umieszczenia ogłoszeń/reklam pochodzących od zleceniodawców, co do których  posiada informacje świadczące o ich działalności niekorzystnej dla środowiska lekarskiego, oraz w innych uzasadnionych przypadkach bez podania przyczyny.
 7. Formaty ogłoszenia/reklamy
  a) Baner górny (strona startowa) nad prezentacją wybranych publikacji
  Grafika JPG, JPEG, PNG, GIF, Flash o wymiarach max. 628×86 px z możliwością przekierowania na stronę zleceniodawcy
  b) Baner boczny (strona startowa) – kwadrat obok prezentacji. Grafika JPG, JPEG, PNG, GIF, Flash o wymiarach max. 250×250 px z możliwością przekierowania na stronę zleceniodawcy
 8. Klienci, zamawiający ogłoszenia w tradycyjnym wydaniu o wartości co najmniej 1.000 złotych brutto, mogą skorzystać z promocyjnej oferty na stronie internetowej MEDICUSA za jedyne 222 złote + VAT.
 9. Propozycje nie wymienionych formatów ogłoszeń/reklam proszę kierować bezpośrednio do Redaktor Naczelnej – tel. 81 536 04 73.