Marian Markiewicz, Nauczyciele przyszłych lekarzy, Lublin 2019