Kontakt

MEDICUS
Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4

tel. (081) 536-04-73

fax (081) 536-04-70

e-mail: medicus@oil.lublin.pl

Rada programowa:
Monika Bojarska-Łoś, Piotr Denysiuk, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Ewa Dudko,
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski

Redakcja:
Anna Augustowska (redaktorka naczelna), Ewa Urbanowicz (sekretarz biuletynu), Iwona Burdzanowska (fotografka)

Współpracownicy:
Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz,
Janka Kowalska, Wioletta Szafrańska-Kocuń

Artykuły, zdjęcia i ryciny są objęte prawami autorskimi.
Kopiowanie, przedruki i rozpowszechnianie tylko po uzyskaniu zgody Redakcji.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.