Jacek i Wojciech Machowie, Z pamiętnika naszej Matki, Lublin 2018