Archiwum

Wstęp

Był już w moim życiu taki moment, kiedy nadchodzący nowy rok nie budził nadziei, bliskość świąt Bożego Narodzenia nie niosła ze sobą radości. Tak było w 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego. Czas zatoczył koło i wróciły po 39 latach te same obawy. Wokół pandemia i panujący chaos. Policja pałuje

Medicus kończy 30 lat!

Pierwszy numer Medicusa ukazał się w grudniu 1990 roku. Skromny poligraficznie i objętościowo  (zaledwie 18 stron),  docierał do szerszego kręgu Czytelników, bo 30 lat temu Lubelska Izba Lekarska obejmowała także Radom  i Tarnobrzeg. Dzisiejsza gazeta to nie tylko papierowe wydanie

Edukacja jest siłą!

Komisja Kształcenia Medycznego LIL kontynuuje kursy dla stażystów (lekarzy i lekarzy dentystów) metodą e‑learningu. Jesienią rozpoczęła się już czwarta i ostatnia w tym roku, tura wykładów z bioetyki, prawa medycznego i z orzecznictwa lekarskiego. Stażyści w określonym czasie otrzymują na swój adres e‑mail link, dzięki któremu łączą się

Hybrydowo obradować można

Druga fala pandemii nie zatrzymała działalności Lubelskiej Izby Lekarskiej. Działały wszystkie jednostki organizacyjne samorządu i na bieżąco wykonywano wynikające z prawa zadania i obowiązki. Na systematycznie odbywających się posiedzeniach Prezydium ORL podejmowano uchwały i decyzje. Obrady były prowadzone w systemie hybrydowym. Prezes ORL Leszek Buk został powołany

Otrzymali, bo wszystko zdali

W siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej wre praca mimo pandemii. Jesienią młodzi lekarze i lekarze dentyści, którzy odbyli roczny staż podyplomowy i złożyli LEK, najpierw składali odpowiednie dokumenty o przyznanie im prawa wykonywania zawodu, a w ostatnich tygodniach odbierali już dokumenty będące przepustką do zawodu. Po prawo wykonywania zawodu

Adwokaci z uznaniem dla lekarzy

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie w specjalnej uchwale wyraziła swoje uznanie i szacunek dla wszystkich lekarzy, którzy w trudnym czasie pandemii z poświęceniem i profesjonalizmem pracują ratując zdrowie i życie chorych. „Niesienie pomocy potrzebującym to wspólny cel medyka i adwokata, chociaż realizowany w różnych dziedzinach. Mając nadzieję, że cały personel medyczny,

Szpital stale tymczasowy

Na przełomie listopada i grudnia powinien rozpocząć działalność szpital tymczasowy, który powstaje w halach Targów Lublin. Ale czy to realna data? Potrzeba 136 lekarzy Na dwa tygodnie przed uruchomieniem – około 20 listopada – do pracy w tym miejscu zgłosiło się 30 lekarzy, podczas gdy potrzeba 136. Kiedy zamykaliśmy ten

Minimalnie inwazyjna chirurgia

Justyna Wyroślak‑Najs: Wykładowcy, którzy wzięli udział w kongresie, pochodzili z 14 krajów od Dalekiego Wschodu po Stany Zjednoczone. Było to 37 ekspertów, między innymi z Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Japonii, Niemiec, RPA, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Polski.

651 portretów chirurgów

W dniach 24‑27 czerwca 2020 r. w Krakowie miał się odbyć 28 Międzynarodowy Kongres Chirurgii Małoinwazyjnej. Komitet Organizacyjny Kongresu zaplanował kampanię społeczną „Dzieci Chirurgom, Chirurdzy Dzieciom” (pisaliśmy o tym w marcowym numerze Medicusa). – Chwilę po tym pandemia koronawirusa wpłynęła na wszystkie dziedziny naszego życia. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników

Z Lublina do czołówki europejskich naukowców

Maciej Szajner: EBNI jest ważnym, silnie umocowanym w środowisku towarzystwem, które przyznaje akredytacje jednostkom leczniczym, uznaje kwalifikacje poszczególnych lekarzy i zapewnia równowagę pomiędzy rozwojem dziedziny a medycyną eksperymentalną.