Archiwum

Ubezpieczenie OC w nowej formie

Przeprowadziliśmy szereg negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi w celu umożliwienia, wzorem lat ubiegłych, ubezpieczenia się Kolegów za pośrednictwem macierzystej Izby Lekarskiej. Spośród ofert wybraliśmy chyba najbardziej przyjazną. Gwarantującą wymagalny zakres, szerszą w porównaniu z latami ubiegłymi, jeżeli chodzi o doubezpieczenie i ubezpieczenie dobrowolne, i jednocześnie niższą cenowo. A bardziej

Rodzinnie na pikniku w skansenie

Mimo nie zbyt sprzyjającej aury doskonale bawiono się na zorganizowanym przez Komisję Rekreacji i Sportu ORL w Lublinie Pikniku Rodzinnym, który odbył się w niedzielę 2 października 2022 r w MUZEUM WSI LUBELSKIEJ w Lublinie przy Al. Warszawskiej 96. Liczne atrakcje m.in. ognisko, grill, zwiedzanie skanseny z przewodnikiem, przejazd bryczkami konnymi, sprzyjały

Sądzić i orzekać – szkolenie w LIL

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego i zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LIL uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się w sobotę 24 września br. w Lublinie. Wzięło w nim udział około 50 osób. W programie obok wykładów mec. Karola Kolankiewicza i mec. Pawła Strzelca – dotyczyły postępowania przed okręgowym sądem lekarskim i przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności

Co o COVIDZIE trzeba dziś wiedzieć

W środę, 12 października, w siedzibie Lubelskiej Izby lekarskiej przy ul. Chmielnej odbyło się spotkanie, które organizuje w ramach cyklu Komisja ds. Lecznictwa Otwartego. „Covid – to, co było, to co jest i co nas czeka” – to temat, który omawiano na spotkaniu. Zebrani wysłuchali

Lata dwudzieste, lata trzydzieste…

Każdy, kto chociaż na chwilę chciał się przenieść w czasie i odnaleźć się w muzycznym klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku, mógł spędzić piątkowy wieczór 7 października, w klubie „U Lekarzy” przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie. Chór Continuum Lubelskiej Izby Lekarskiej zorganizował Muzyczny Piątek, czyli spotkanie przy piosenkach z okresu

Z Adama Mickiewicza balladami spotkanie

Lekarze seniorzy z Lubelskiej Izby Lekarskiej na tradycyjnym czwartkowym spotkaniu, które odbywają się raz w miesiącu – tym razem 29 września br. – przy ul. Chmielnej 4, rozmawiali o twórczości Adama Mickiewicza. Powód był oczywisty – rok 2022 uchwalono w Sejmie Rokiem Romantyzmu Polskiego, co jest związane z dwusetną rocznicą wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza

Lekarzu, lekarzu dentysto przeczytaj Kodeks etyki lekarskiej

Parafrazując tytuł książki prof. Tadeusza Tołłoczki, wybitnego chirurga i znawcy etyki lekarskiej „Chirurg więcej niż zawód” – lekarz to więcej niż zawód. Lekarz to profesja …Profesja to nie tylko szczególne umiejętności i wiedza, ale również przywiązanie i przestrzeganie norm o charakterze etycznym. Specyfiką ideałów profesjonalizmu jest przestrzeganie zasad etycznych

Charytatywnie zagrali i pieniądze zebrali

Ponad 200 tys. zł udało się zebrać w czasie tegorocznej edycji wydarzeń w ramach Lubelskiej Akcji Charytatywnej. Pieniądze zostaną przekazane na rozwój oddziału psychiatrii dziecięcej. Organizatorzy wydarzenia, czyli Lubelska Akcja Charytatywna i Lubelskie Stowarzyszenie Naukowe na Rzecz Rozwoju Psychiatrii, pragną te środki wykorzystać na doposażenie

O sercu rezonans wie wszystko

Grzegorz Sobieszek, Katarzyna Dyndor: Dzięki możliwości wykonywania rezonansu serca, możemy diagnozować skuteczniej a poprzez to leczyć pacjentów. Najlepszy przykład to sytuacja z ostatnich dni: 46‑letni pacjent dotychczas nieleczony, przyjęty został z powodu nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór w warunkach przedszpitalnych, a następnie kilkakrotnie już na oddziale, skutecznie zresuscytowany. U pacjenta wykonaliśmy pełną diagnostykę, w tym echo serca, koronarografię itd., ale dopiero wykonany rezonans serca pozwolił nam wykluczyć zapalenie mięśnia serca jako potencjonalną odwracalną przyczynę arytmii komorowej i podjąć decyzję terapeutyczną pomiędzy założeniem pacjentowi kamizelki defibrylującej i obserwacji, a wszczepieniem kardiowertera defibrylatora na stałe.

Kto surowe mleko pije…

Joanna Krzowska‑Firych: W kleszczowym zapaleniu mózgu (KZM) kleszcze pełnią rolę wektora. Są to krwiopijne pajęczaki atakujące zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Do zakażenia człowieka może dojść na skutek pokłucia przez zakażonego kleszcza lub na drodze pokarmowej przez spożycie surowego niepasteryzowanego mleka koziego lub krowiego, pochodzącego od zwierzęcia, które zostało zakażone przez kleszcza i jest w fazie wiremii.