Archiwum

Kontrakt lekarza z jego szpitalem z 19-proc. PIT

Prawo na co dzień Trzeba przyznać, że liniowy 19-proc. PIT to kusząca forma opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Ustawodawca nie bywa jednak zbyt łaskawy, aby premiować osoby, które rozstają się z etatem i za chwilę robią to samo jako firma dla byłego lub

Setki uratowanych serc

z Grzegorzem Sobieszkiem, kierownikiem Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki 1 Klinicznego Szpitala Wojskowego w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska

Ja nie boję się nowego

z Maciejem Szajnerem z Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii PSK 4 w Lublinie rozmawia Anna Augustowska

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-recepty

Elektroniczna dokumentacja medyczna wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Dokumentację w komputerze wiele gabinetów prowadzi już od lat. Nie jest to jednak, wbrew powszechnemu mniemaniu, elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM). Co jest elektroniczną dokumentacją medyczną wyjaśnia rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 maja

Poradnik do RODO w służbie zdrowia i w szkolnictwie

Budzące wątpliwości szkolenia w sprawie RODO, prowadzone przez niektóre podmioty, doprowadziły do sytuacji, że kierownicy placówek ochrony zdrowia w obawie przed odpowiedzialnością karną, zaczęli proponować swoje dość zaskakujące rozwiązania. W jednej z przychodni w naszym województwie rejestrowano pod imionami z popularnych bajek. Dlatego dobrze się stało,

W co gra Ministerstwo Zdrowia

z Jakubem Kosikowskim, przewodniczącym Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL w Lublinie, przewodniczącym Porozumienia Rezydentów OZZL, rozmawia Jerzy Jakubowicz

List otwarty prezesa NRL w sprawie obowiązku szczepień

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Samorząd lekarski zajął jednoznacznie negatywne stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy, przewidującego zniesienie obowiązku szczepień ochronnych, uważając, że stwarza on zagrożenie dla interesu publicznego i grozi powrotem chorób, które dotychczas były skutecznie zwalczane. Wczoraj skierowaliśmy apel do parlamentarzystów,

Szczepienia w odmętach ideologii

Sejm RP głosami posłów PiS oraz Kukiz ’15, w tym również lekarzy, postanowił procedować projekt ustawy, którego celem jest zniesienie obowiązku szczepień. Bo podobno tak obiecano swym wyborcom. Nawet wbrew stanowisku Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej, konsultanta krajowego w dziedzinie zdrowia publicznego