Archiwum

Klauzula sumienia w trybunale

7 października br. Naczelna Rada Lekarska wygrała zainicjowaną przez siebie sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym w dwóch zakresach związanych z odmową przez lekarza udzielania świadczenia zdrowotnego z powołaniem się na klauzulę sumienia (art. 39 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Medyczne Gaudeamus

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczął nowy rok akademicki 2015/2016. Na czterech wydziałach i 15 kierunkach studiów kształcić się będzie 6 700 studentów.

Nie myślałyśmy o medycynie

z bliźniaczkami Barbarą i Agnieszką Cebulak, tegorocznymi absolwentkami Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska

Chcę leczyć w Lublinie

z Joanną Kostrzewą, tegoroczną absolwentką Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska

Sekrety ludzkiego ciała w tarapatach

Tajemnica lekarska znalazła się znów w centrum rażenia. Dostęp różnych instytucji do informacji związanych ze sferą prywatności obywateli jest obecnie zbyt łatwy. Może być jeszcze łatwiejszy, jeśli w życie wejdzie senacki projekt ustawy o policji, wprowadzający możliwość zaglądania do sekretów Polaków.

Diagnoza wstępna

W podpisanym niedawno zarządzeniu prezesa NFZ dotyczącym świadczeń zdrowotnych kontraktowanych, odrębnie tworzy się podstawy prawne funkcjonowania telemedycyny. Oznacza ono, że lekarz POZ może konsultować pacjenta w czasie telekonferencji z geriatrą lub z kardiologiem przesyłając zdalnie EKG, badania czy wywiad. Każdego pacjenta można skonsultować w drodze telekonferencji nie częściej niż raz w miesiącu ale najwyżej 4 razy w roku. Taka konsultacja wyceniona została na 6 punktów dla kardiologa lub geriatry.