Archiwum

Bez alkoholu

Aneta Pyłypczuk: Podstawową formą leczenia uzależnień jest psychoterapia. Na początek warto zrealizować podstawowy program terapii, optymalnie w warunkach całodobowych lub w oddziale dziennym. Leczenie w obu oddziałach trwa osiem tygodni. Program taki można również zrealizować w poradni leczenia uzależnień w systemie popołudniowym: raz w tygodniu kontakt indywidualny z terapeutą i dwa razy w tygodniu po dwie godziny po południu w grupie terapeutycznej. W takim systemie realizacja programu trwa pół roku. Po ukończeniu podstawowego programu terapii, leczenie kontynuuje się w ramach programu dalszego zdrowienia: raz w tygodniu kontakt indywidualny z terapeutą i raz w tygodniu grupa terapeutyczna.

Endoskopia i jej fascynujące możliwości

Marta Łukasik: Pracownia dysponuje pięcioma gabinetami do badań. Są wyposażone w najnowszy sprzęt z górnej półki, w całości firmy Olympus. Jest również jedna sala wybudzeń z ośmioma stanowiskami, w pełni zamonitorowanymi. Mamy szeroki wachlarz możliwości. Pracują cztery gabinety, piąty czeka na pozyskanie endoultrasonografisty. Sprzęt do EUS jest, ale nie jest niestety wykorzystywany więc cały czas szukamy specjalisty. EUS jest bardzo potrzebny w takim szpitalu jak nasz. Kilku kolegów było w trakcie szkolenia. Niestety, przerwała je nagła śmierć lekarza, który przyjeżdżał do nas zarówno wykonywać badania, jak i kontynuować szkolenie kolegów z EUS.

Jesteśmy liderem w Europie

prof. Magdalena Chrościńska-Krawczyk: Obecnie jesteśmy wśród czterech krajów świata, w którym mamy zarówno przesiew noworodkowy w kierunku wczesnego rozpoznania SMA oraz trzy dostępne, refundowane terapie. Przesiew noworodkowy to niebywały sukces, bo pozwala wychwycić tę chorobę jeszcze przed stadium objawowym i od razu podać jeden z trzech refundowanych leków (nusinersen, risdiplam – oba nie są lekami genowymi i zolgensma – lek genowy), co sprawia, że choroba się nie rozwinie lub znacznie spowolni się jej rozwój. Na Lubelszczyźnie badania przesiewowe wprowadzono w czerwcu 2021 roku i byliśmy wśród pierwszych województw objętych przesiewem. Obecnie obejmuje on wszystkie województwa. Ale dopiero od 1 września br. zolgensma – jedyny lek oparty na terapii genowej – jest refundowany.

Hejt w sieci? Brońmy się!

O „ryzykownej wolności e‑słowa” pisaliśmy na łamach Medicusa (nr 8‑9/2020) w kontekście oceny internetowych wypowiedzi lekarzy przez pryzmat przepisów Kodeksu etyki lekarskiej. Dziś jeszcze bardziej widoczna staje się druga strona medalu: nieprawdziwe, szkalujące lekarzy opinie oraz hejt, wylewający się na medyków na forach internetowych i w mediach

W Lublinie obradowali neurolodzy

W dniach 14‑17 września w Lublinie odbywała się VII Konferencja naukowo‑szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Spotkanie rozpoczął prof. Konrad Rejdak, kierownik naukowy konferencji i prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Swoje wystąpienia mieli też prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który zapowiedział powstanie Wschodniego Centrum Chorób Układu Nerwowego

Chirurgia robotowa i chemioterapia w jednym

We wrześniu w Lublinie po raz pierwszy w Polsce i drugi raz na świecie lekarze przeprowadzili innowacyjną operację onkologiczną z zastosowaniem chirurgii robotowej, w czasie której połączono dwie zaawansowane metody: chemioterapię dootrzewnową w hipertermii (tzw. HIPEC) z chirurgią robotową (zastosowano robota chirurgicznego Versius). – Do tej pory w literaturze fachowej opisano tylko

Z certyfikatem do robota

Dr n. med. Gabriel Surdacki i dr n. med. Ewa Niezabitowska, urolodzy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, to pierwsi wyszkoleni w województwie lubelskim specjaliści robotyki operacyjnej. Właśnie zdali egzamin certyfikujący w ośrodku w Berlinie i mogą już operować pacjentów z użyciem robota da Vinci. Robot da Vinci to najnowocześniejsze narzędzie w rękach chirurgów.

Taka będzie modułowa pulmonologia

Nowy, dwukondygnacyjny budynek dołączy do istniejących części szpitala przy ul. Herberta w Lublinie. Koszt inwestycji powstającej z myślą o 40‑łóżkowym Oddziale Pulmonologii, to blisko 10 milionów złotych. Budynek będzie realizowany w systemie modułowym. Prace przy fundamentach zaczną się w tym miesiącu. Będzie tu miejsce na 40 łóżek. Zwiększony reżim sanitarny ma polepszyć bezpieczeństwo

Pamięci ks. Stanisława Mysakowskiego

Lubelski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich zorganizował w dniu 23 lipca br. pielgrzymkę do krzyża Błogosławionego Księdza Stanisława Mysakowskiego w lesie Rudki koło Krężnicy Jarej. Ks. Stanisław Mysakowski, gorliwy kapłan, zaangażowany w pracę na rzecz ubogich zginął w niemieckim obozie śmierci w Dachau w 1942 r. Znalazł się w gronie 108 męczenników II wojny

Kalejdoskop

Sądzić i orzekać – szkolenie w LIL; Z pogotowia do szpitala. Zmiany w Zamościu; Nauka w deszczu; Szpitalne, kamienne tajemnice; Instytut Łączności, okuliści i telemedycyna; Pełnomocnik z Lublina; Oddział ratunkowy stać na zmiany; Rada dla stomatologów; Zolgensma – lek refundowany!; Lekarz Ambasadorem Województwa Lubelskiego