Archiwum

Wstęp

I dokonało się. Wybory do samorządu krajowego już za nami. Prezesem został Łukasz Jankowski, prezes izby warszawskiej (stosunek głosów 252 do 192). Wybraliśmy nową Radę Naczelną, a w jej składzie dr Monikę Bojarską‑Łoś, dr. Jakuba Kosikowskiego i dr. Dariusza Samborskiego – stomatologa. W Krajowej Komisji Wyborczej zasiadać będą dr Barbara Hasiec

Przedstawiciele LIL we władzach samorządu lekarskiego IX kadencji

W drugim dniu XV Krajowego Zjazdu Lekarzy (13 maja 2022 r.) delegaci wybrali prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Sądu

Wybory władz Okręgowego Sądu Lekarskiego LIL

W poniedziałek 9 maja br w Lubelskiej Izbie Lekarskiej odbyły się wybory przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego – został nim – Paweł Trubecki a także dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali: Tomasz Hasiec i Beata Walawska.

Rzecznik odpowiedzialnych zastępców ma

W piątek 6 maja br. odbyły się wybory zastępców – I i II – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Zostali nimi: dr Janusz Hołysz (I zastępca) i dr Zbigniew Flis (II zastępca). Podczas OZL wybrano Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, którym jest dr Jacek Niezabitowski.

Za zasługi dla samorządu lekarskiego

Dr n. med. Monika Bojarska‑Łoś i prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska‑Miszczuk podczas odbywającego się w Warszawie XV Krajowego Zjazdu Lekarzy (12‑14 maja) otrzymały odznaczenia Meritus Pro Medicis. Uhonorowano nim 24 lekarzy i lekarzy dentystów, członków samorządu lekarskiego, w uznaniu dla ich szczególnych zasług dla środowiska lekarskiego. O wyborze zdecydowała kapituła. aa

Symulować naukowo i praktycznie ćwiczyć

Uroczyste otwarcie jubileuszowej 10. Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacja dla Studentów i Młodych Lekarzy – MedIQ, odbyło się 19 maja w auli CSM w Lublinie. W rozpoczęciu dwudniowego wydarzenia, które ma zasięg ogólnopolski i skierowane jest do studentów wszystkich kierunków medycznych, uczestniczyli prezes LIL Leszek Buk i wiceprezes LIL Dariusz Samborski. Konferencję otworzył prof. Kamil

Krzyże Wolności za walkę o wolność

17 maja 2022 r. w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych Krzyży Wolności i Solidarności. Odznaczenia otrzymało 26 działaczy opozycji antykomunistycznej z naszego regionu. Wśród nich znalazła się trójka lekarzy: Wioletta Szafrańska‑Kocuń, Radosław Pietura i Krzysztof Wróblewski. Krzyże nadawane są działaczom opozycji

Święto 3 Maja w Lublinie

W oficjalnych obchodach święta 3 Maja, które odbyły się na pl. Litewskim uczestniczyła delegacja Lubelskiej Izby Lekarskiej – wiceprezes Wioletta Szafrańska-Kocuń i wiceprezes Dariusz Samborski. Po uroczystym apelu z udziałem wojskowej kompanii honorowej, składano kwiaty przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

Wsparcie dla lekarzy z Ukrainy

Kontakt dla potrzebujących pomocy i chętnych do jej udzielania; Pomoc prawna; Darowizny; Słowniki polsko-ukraińskie i karta wywiadu lekarskiego

Nowoczesny sprzęt dla ratowania wzroku

Uniwersytet Medyczny w Lublinie stale angażuje się w pomoc osobom poszkodowanym w wojnie w Ukrainie. Na konferencji prasowej w czwartek 12 maja zaprezentowano sprzęt do diagnostyki okulistycznej, który uczelnia otrzymała z zagranicy. Na apel Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, o włączenie się do działań, odpowiedziała fińska firma Optomed, przekazując pięć kamer do diagnostyki