Archiwum

Wstęp

Dary niezgody. Środki ochrony indywidualnej zostały podzielone i w znacznej części rozdysponowane. Przyjęte kryteria podziału zostały przedstawione na stronie internetowej Izby. Nie przysługują od nich odwołania, a komisje, które dzieliły środki, nie są zobowiązane do tłumaczenia się każdemu indywidualnie ze swoich decyzji, i nie mają tu zastosowania żadne przepisy Kodeksu

XL Okręgowy Zjazd Lekarzy – frekwencja 85%!

Dzięki Internetowi zjazd mógł się odbyć i co najważniejsze delegaci wzięli w nim udział przy rekordowej frekwencji. Zastosowane przez LIL rozwiązanie stało się inspiracją dla pozostałych samorządów lekarskich w Polsce.

Niech chronią

W Lubelskiej Izbie Lekarskiej 6 maja rozpoczęła się dystrybucja medycznych środków ochrony indywidualnej z zakupów Fundacji Lekarze‑Lekarzom, która otrzymała w darze pieniądze od Fundacji Kulczyk.

Częściej chorowali chłopcy

Barbara Hasiec: U dzieci objawy COVID‑19 mogą być podobne, jak u dorosłych, chociaż dzieci częściej mają je łagodniejsze, podobne do przeziębienia i rzadziej wykazują zmiany w badaniach laboratoryjnych i radiologicznych. Najczęściej występują u nich zakażenia bezobjawowe lub od łagodnych po średnie.

Nauczmy się żyć w nowej rzeczywistości

Krzysztof Tomasiewicz: W przypadku pracowników kliniki wszyscy stosujemy zasadę, że każdy pacjent już na etapie podejrzenia jest badany w pełnym zabezpieczeniu środkami ochrony osobistej. Zawsze oceniamy ryzyko infekcji i stosujemy adekwatne sposoby zabezpieczenia.

Ablacją migotanie powstrzymać

Andrzej Głowniak: Rozpoczęliśmy w lubelskim ośrodku wykonywanie złożonych ablacji, w tym substratu komorowych zaburzeń rytmu serca oraz ablacji migotania przedsionków, zarówno z wykorzystaniem trójwymiarowego systemu elektrofizjologicznego i dedykowanych technik jak phased‑RF czy krioablacja balonowa.

Prawa lekarza w dobie Covid 19

Kiedy lekarz ma obowiązek udzielenia pomocy osobie chorej, a kiedy może od tej czynności odstąpić? Wydawałoby się, że jest to pytanie, na które każdy z nas powinien znać odpowiedź. Jednak dyskusje prowadzone przez lekarzy na portalach medycznych przeczą temu. Opinie lekarzy toczących spory są często zupełnie rozbieżne. W dużej części

Zadbajmy o nasz umysł i ciało

Krzysztof Kaluta: Zróbmy sobie przerwę na krótki ale szybki spacer albo trucht, zróbmy kilka ćwiczeń ruchowych, rozciągających napięcia w ciele, zróbmy ćwiczenia świadomego i pogłębionego oddechu, czyli kierujmy uwagę do ciała, bo tam jest nasze prawdziwe schronienie i ukojenie.

Bezpieczny gabinet

Wraz z powolnym wychodzeniem z narodowej kwarantanny, lekarze, którzy zamknęli na jej czas swoje prywatne praktyki, coraz śmielej powracają do przyjmowania pacjentów. Niedawno zostałam zapytana przez znajomego, w jaki sposób można się zabezpieczyć przed potencjalnymi roszczeniami pacjentów z tytułu zakażenia SARS‑CoV‑2 w gabinecie lekarskim. Czy pomocne mogłoby być

Lekarski kalejdoskop

https://medicus.lublin.pl/2020/05/po-kwarantannie-badanie/ https://medicus.lublin.pl/2020/04/poznac-tajemnice-5-genow/ https://medicus.lublin.pl/2020/05/teraz-pokieruje-szpitalem-przy-al-krasnickiej/ https://medicus.lublin.pl/2020/04/zdalnie-mierza-cieplote/ https://medicus.lublin.pl/2020/05/na-stadionie-bezplatne-testy-dla-lekarzy-i-stomatologow/ https://medicus.lublin.pl/2020/05/grand-press-photo-dla-lublina/ https://medicus.lublin.pl/2020/05/radcy-lekarzom-oddzialu-zakaznego/ https://medicus.lublin.pl/2020/05/light-the-sky-lekarzom-w-podziece/ https://medicus.lublin.pl/2020/05/szpital-w-radecznicy-ma-nowego-dyrektora/ https://medicus.lublin.pl/2020/05/tablety-dla-chorych/ https://medicus.lublin.pl/2020/04/szukali-wirusa/ https://medicus.lublin.pl/2020/05/lekomat-wyda-maseczke/