Archiwum

Wstęp

17 maja w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się konferencja rocznicowa na temat uchwalenia ustawy powołującej do życia Izby Lekarskie. Swoją obecnością uświetnił uroczystość minister zdrowia Łukasz Szumowski. Były wspomnienia, wystąpienia kolegów, którzy zakładali samorząd. Wśród wielu wystąpień było jedno nakreślające