Archiwum

Powiększanie przez zmniejszanie

Jest taki serial s.f. BBC „Dr Who”. Bohater tego obrazu, tytułowy dr Who, przemierza wszechświat w policyjnej budce koloru niebieskiego. Ale budka jest nietypowa, w środku większa niż na zewnątrz. Osoby przygotowujące program studiów lekarskich na kolejne lata zapatrzyły się chyba w owe cudo. Ale coś

Święto lekarzy w mundurach

Medale, wyróżnienia i dyplomy oraz sympozjum naukowe, któremu patronowała Lubelska Izba Lekarska. W kwietniu obchodziliśmy Święto Wojskowej Służby Zdrowia. Święto Wojskowej Służby Zdrowia zostało ustanowione dziewięć lat temu jako wyraz uznania dla żołnierzy i pracowników szpitali, jednostek i instytucji zajmujących się ochroną zdrowia podlegających

Stomatolodzy młodzi – naukowo

W Lublinie w dniach 14‑16 kwietnia odbyła się Ogólnopolska Konferencja DentEast4, organizowana przez lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Uczestnicy to przede wszystkim studenci, lekarze stażyści i lekarze dentyści. Konferencja była okazją, aby przekazać informacje o najnowszych trendach w stomatologii, m.in. o regeneracji w endodoncji, możliwościach ortodoncji u młodych pacjentów i technice

Lekarz się szczepi – Izba refunduje

Przypominamy, że już od 2019 roku członkowie LIL mają możliwość uzyskania zwrotu 90 proc. poniesionych kosztów szczepień siebie, dzieci do 18 r.ż. oraz współmałżonka. W tym roku do łącznej maksymalnej kwoty 300 złotych rocznie na jednego członka LIL. Wszystkie informacje znajdują się na stronie Izby w zakładce: Załatwianie spraw – zwrot z tytułu szczepień

Lublin uczy i pokazuje

Grzegorz Sobieszek: W zabiegach CTO ogromne znaczenie mają badania rezonansu serca w celu analizy i wskazań do rewaskularyzacji oraz tomografia naczyń wieńcowych, która w korejestracji z obrazem angiograficznym pozwala na optymalizację wykonania zabiegu CTO. Dzięki Angio‑CT jesteśmy w stanie zobrazować przebieg zamkniętego odcinka naczynia oraz charakter blaszki miażdżycowej, na przykład obecność zwapnień. To bardzo pomaga w planowaniu i wykonaniu interwencji. W 1. Szpitalu Wojskowym mamy na szczęście świetną współpracę z zespołem Zakładu Radiologii, kierowanym przez dr n. med. Katarzynę Dyndor, co pozwala wykorzystywać wyniki tych badań w codziennej praktyce. Wydaje się, że obrazowanie radiologiczne będzie odgrywać w kardiologii coraz większą rolę, staramy się więc nadążać za światowymi trendami.

Uratowaliśmy, bo odważnie decydowaliśmy

Anna Kochanowska: Myślę, że ten przypadek to doskonały przykład, jak na co dzień pełna wyzwań jest praca lekarza w oddziale intensywnej opieki, która wymaga wychodzenia poza książkowe przykłady i traktowania każdego pacjenta bardzo indywidualnie, co niestety zawsze niesie za sobą możliwość nieskuteczności terapii. Jednak strach przed podejmowaniem decyzji spoza ogólnie przyjętych schematów, w obawie przed odpowiedzialnością karną, nie pomaga w pracy, zwłaszcza w takiej, w której problemy trzeba rozwiązywać ad hoc.

Powstaje Lubelski Ośrodek Pobierający Szpik od Dawców

prof. Marek Hus: Rozwój nowych terapii w hematoonkologii jest niezwykle szybki i coraz częściej potrafimy radzić sobie z chorobami, dotychczas uznawanymi za nieuleczalne. Mimo to, w dalszym ciągu procedury wysokodawkowej chemioterapii transplantacji komórek macierzystych stanowią bardzo ważny element terapii takich chorób jak szpiczak plazmocytowy, czy ostre białaczki. Możliwe, że z czasem pojawią się leki, które będą skuteczniejsze od przeszczepów, ale jest to ciągle dość odległa perspektywa.

Oko cukrzyka u okulisty

II edycja kursu specjalistycznego dla okulistów, organizowana przez Europejską Szkołę Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ESASO), odbyła się w Lublinie. Spotkanie zorganizowała Europejska Szkoła Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki. Głównym tematem kursu było leczenie pacjentów z cukrzycą, u których często dochodzi do cukrzycowego obrzęku plamki. Jedną z najnowszych

Chirurdzy młodzi i pełni pasji

W Lublinie w połowie kwietnia odbyła się pierwsza tego typu naukowo-szkoleniowa konferencja „Lublin International Students’ Surgical Congress LISSC 2023”. Uczestniczyło w niej 250 studentów i młodych lekarzy, pasjonatów wszystkich specjalizacji zabiegowych m.in. z Bukaresztu, Zagrzebia, Warszawy, Poznania, Rygi, Rzeszowa, Olsztyna, Katowic, Gdańska, Białegostoku, Kielc, Sofii,

W 3D wydrukowali i staw uratowali

Jako pierwsi w Polsce, lekarze z Oddziału Urazowo‑Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie dokonali wszczepienia protezy stawu biodrowego, która została wykonana przez polską firmę na drukarce 3D. Oddział Urazowo‑Ortopedyczny, który mieści się w placówce przy ul. Herberta, od lat specjalizuje się w endoprotezoplastyce stawu biodrowego,