Archiwum

Wstęp

Pisząc te słowa w dniu „drogi do Emaus” jest za wcześnie na wyciąganie daleko idących wniosków z zaistniałej sytuacji. Niemniej jednak dużo się zdarzyło, zdobyliśmy nowe doświadczenia, zobaczyliśmy prawdziwe twarze niektórych naszych kolegów. Nikt na świecie nie był przygotowany na to, co się stało. Ale my mieliśmy czas, aby wyciągnąć

Prezydia i obrady zjazdu teraz on-line

Wobec stanu epidemii na terenie całego kraju wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym m.in. ograniczeniem możliwości organizacji kongresów, konferencji, spotkań, zwołuje się XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniach 7-8 maja 2020 r. w celu podjęcia uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Dach nad głową dla medyka

„Mieszkanie dla lekarza” to akcja LIL. Tworzona jest baza mieszkań – już w połowie kwietnia liczyła kilkadziesiąt lokalizacji – do wynajęcia dla lekarzy, którzy zmuszeni są na czas epidemii wyprowadzić się z domu, by nie narażać swoich bliskich.

Czasowe zwolnienie z opłacania obowiązkowych składek członkowskich

Lubelska Izba Lekarska przypomina, że lekarze oraz lekarze dentyści, którzy znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej i nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być zwolnieni na czas określony z opłacania obowiązkowych składek członkowskich. Zwolnienie

Wojewoda prosi lekarzy

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii, wojewoda lubelski 17 kwietnia br. zwrócił się z prośbą o przekazanie członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania, a następnie przekazywanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zebranych przez Izbę zgłoszeń. Lekarze

Zmiany w receptach

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. poz. 690). Najważniejszą zmianą dla lekarzy jest umożliwienie dłuższego, niż dotychczas przewidywały przepisy, stosowania druków recept według wzoru obowiązującego przed 18 kwietnia 2018 r. Zgodnie

Z pomocą lekarzom…

Uczą i pomagają lekarzom; Samorząd radców – samorządowi lekarzy; Adwokaci służbie zdrowia – pomoc prawna; Pomoc w kryzysie – pomoc psychologiczna; Pomoc przyleciała

Każdy pacjent może być zarażony

Wioletta Szafrańska‑Kocuń: Od połowy marca zamknęliśmy, dotąd szeroko otwarte, drzwi naszych przychodni i zachęcamy pacjentów do teleporad. Głównym powodem takiej decyzji był brak środków ochrony osobistej, bo oprócz niewielkiej ilości maseczek i rękawiczek, większość przychodni nadal nic więcej nie ma.

„Zadzwoń do seniora”

Nie każda starsza osoba sama zadzwoni do przychodni, nawet gdy potrzebuje porady. Na Lubelszczyźnie ruszyła więc akcja Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców „Zadzwoń do seniora”. Pielęgniarki i położne z praktyk podstawowej opieki zdrowotnej, należących do Porozumienia Zielonogórskiego same dzwonią do pacjentów w wieku powyżej 75 lat. Podobna inicjatywa uruchamiana

Lublin leczy innowacyjnie

W Klinice Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie stosowana jest eksperymentalna terapia, która poprawia stan kliniczny pacjentów z COVID‑19. U kilku z nich poddanych temu leczeniu udało się zahamować postęp choroby i uniknąć podłączenia do respiratora. Zahamować stan zapalny W rozmowie z PAP kierownik lubelskiej