Archiwum

Wstęp

Kolejny miesiąc dostarczył nam wielu wrażeń, a postępowanie ministerstwa cały czas podgrzewa atmosferę. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzej Matyja wystąpił z propozycją odwołania egzaminów ustnych do specjalizacji, motywując to sytuacją epidemiologiczną. Minister odpowiedział, że nie, ponieważ jest to prawnie niemożliwe. Rok wcześniej odwołano, ponieważ było to możliwe

Dwa dni na oddanie głosu

XLI Okręgowy Zjazd Lekarzy – 18–19 marca br. Bez tradycyjnego spotkania, wyłącznie on-line głosowano nad 7 uchwałami XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej. Cała procedura, podobnie jak rok temu, musiała przybrać taką formę z powodu pandemii. Do głosowania uprawnionych było 157

Lekarzu – dbaj o swe bezpieczeństwo

Dominika Trus i Jacek Płowaś to młodzi lekarze, którzy odbywają właśnie staż podyplomowy. Dominika Trus w Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, a Jacek Płowaś w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Są pierwszymi lekarzami, którzy zgłosili się do LIL po tzw. pakiety ochronne, które nadal można odbierać w siedzibie LIL w Lublinie i w jej delegaturach.

Komunikat o tworzeniu rejonów wnioskowych

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Lubelskiej Izby Lekarskiej), przyjmuje pisemne wnioski (do pobrania na stronie LIL) grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów – członków tej samej delegatury, liczącej co najmniej tylu członków, ilu wynosi

Klub Lekarzy w nowej odsłonie

Jasno, przestronnie, nowocześnie i całkowicie odmiennie – tak teraz prezentują się pomieszczenia Klubu Lekarzy w siedzibie Lubelskie Izby Lekarskiej. Uroczysta prezentacja odnowionych wnętrz odbyła się 3 marca br. Remont i modernizacja tej części LIL to nie tylko odmienny wygląd sal, w których m.in. odbywają się wernisaże i spotkania uczestników wydarzeń

Pokusa – nawrócenie – wierność

Trzydniowe rekolekcje wielkopostne w dniach 14‑16 marca br. zgromadziły w kościele rektoralnym przy ul. Staszica 16a w Lublinie pracowników służby zdrowia. Tegorocznym spotkaniom rekolekcyjnym towarzyszyło hasło: pokusa – nawrócenie – wierność. Wierni wysłuchali nauk głoszonych przez ks. Michała Gałusa. aa

Święta Wielkiej Nocy

Zmartwychwstanie Pańskie to kulminacyjne wydarzenie w historii zbawienia i najważniejsza prawda wiary dla chrześcijan. Wszystkie uzdrowienia dokonane przez Chrystusa wobec fizycznych i duchowych bolączek ludzi, zapisane na kartach Ewangelii, są zapowiedzią tej największej przemiany – zwycięstwa Zbawiciela nad śmiercią i przybliżenie nam nieba. Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłam

Oswoiłam się, ale nie przyzwyczaiłam

Małgorzata Piasecka: Nie ma jednego leku na Covid‑19. Trzeba umieć dopasować terapię do konkretnego stanu, w jakim chory trafia na OIT i na różnych etapach tej choroby trzeba stosować inne leki. Na moim oddziale podstawą terapii jest skuteczna wentylacja. Staramy się tak prowadzić pacjentów, aby nie dopuścić do ciężkich powikłań, a jest to niezmiernie trudne. W przebiegu tej ciężkiej choroby dochodzi do uszkodzenia płuc, nerek, wątroby, układu nerwowego. Częste są też powikłania sercowo‑naczyniowe. Wszyscy chorzy, którzy opuszczają nasz oddział, to osoby wymagające dalszego leczenia rehabilitacyjnego – najczęściej neurologicznego i pulmonologicznego, ale też wsparcia psychologicznego.

Pandemia w laboratorium, czyli jak pokonać Covid-19

Elżbieta Puacz: Badania obecności przeciwciał skierowanych przeciw chorobie zakaźnej wykonywane są nie tylko jako rozpoznanie choroby, ale także od lat służą w epidemiologii jako badania przesiewowe w celu odpowiedzi na pytanie: czy w danym społeczeństwie nie podejrzewamy danej choroby lub czy nastąpiło zakażenie bezobjawowe i jaka część społeczeństwa jest uodporniona na zakażenie. W wielu państwach Europy już w maju 2020 roku w celach epidemiologicznych wykonywano badania przesiewowe obecności przeciwciał w klasie IgG anty‑SARS‑CoV‑2 wśród krwiodawców jako grupie reprezentującej różne stany i zawody.

Test z Biedronki nie pokaże choroby

Jak informuje PAP – 16 marca br. – rzecznik resortu zdrowia na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że w dyskontach pojawiły się różnego rodzaju testy na przeciwciała. – Apeluję o rozwagę i ostrożność. Jeżeli dziś w sklepach pojawią się ludzie chorzy, którzy nie będą polegać na testach PCR‑owych, nie będą chociażby wypełniać formularza na stronie