Archiwum

To będą bardzo wyjątkowe Święta Wielkanocne…

To będą bardzo wyjątkowe Święta Wielkanocne, bez rodzinnych spotkań i bez celebracji obrzędów. Ale niech niezwykłość tego czasu przyniesie nam nadzieję i da siłę w pokonywaniu trudności. Życzmy sobie zdrowia, bądźmy dla siebie czuli i życzliwi. Niech nie opuszcza nas

Kadry medyczne i ich płace

25 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył prezes LIL Leszek Buk. Dyskutowano o zabezpieczeniu kadr medycznych jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego, a także o problemie płac i realizacji

Lekarzu! Aktualizuj swe dane

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia wy­bo­rów w samorządzie lekarskim w 2022 r. zwracam się do koleżanek i kolegów lekarzy i lekarzy dentystów z prośbą o zaktualizowanie swoich danych w rejestrze Lubelskiej Izby Lekarskiej. Dotyczy to głównie miejsca zatrudnienia, które traktujecie państwo jako podstawowe. Informacje te pozwolą nam umieścić Państwa nazwiska na właściwych listach

Ograniczenia w pracy biura LIL

Od 16 marca br. sekretariat biura Lubelskiej Izby Lekarskiej czynny jest w godz. 10.00‑15.00 Prosimy, aby w najbliższym czasie kontaktować się z sekretariatem biura LIL telefonicznie pod numerem 81 536 04 51 oraz w formie korespondencyjnej (tradycyjnej lub mailowej na adres: sekretariat@oil.lublin.pl Z pozostałymi działami biura LIL prosimy kontaktować się telefonicznie oraz w formie

Lekarz się szczepi – LIL dopłaca

Przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot części opłaconej kwoty za szczepienia w roku 2020 zgodnie z uchwałą ORL nr 93/2019/8/R z dn. 4.12.2019 r. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o dofinansowaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom szczepień za rok 2020 poprzez zwrot do 90% poniesionych kosztów, do łącznej maksymalnej kwoty 200 zł rocznie na jednego

Mam serce dla seniorów

MEDAL LIL – Elżbieta Kuszewska: Od razu związałam się z Komisją Seniorów – tu odnalazłam przyjaciół, ale też poczułam, że mogę być kimś więcej niż tylko uczestniczką naszych spotkań. Mogłam zacząć współtworzyć i organizować w szerszym stopniu nasze zamierzenia. Wszystko wymaga pracy – wycieczki, wyjścia do teatru czy kina, organizowanie prelegentów na nasze comiesięczne spotkania czwartkowe, to pochłania sporo czasu. Ale ile mam z tego radości! Ludzie garną się, bo niestety znakiem naszych czasów jest samotność, brak bliskich, a także co tu kryć, wielu emerytowanych lekarzy i dentystów ma niskie dochody i wspólne wypady to dla nich często jedyna szansa, aby spędzić czas aktywnie i wśród innych, a nie samotnie w domu.

Lubię ludzi

MEDAL LIL – Dariusz Szczepanek – Przez ostatnich kilka lat skupiłem się na badaniach nad chłoniakami mózgu. Obecnie zajmuję się ponownie glejakami wielopostaciowymi. Badania prowadzimy razem z prof. Tomaszem Trojanowskim i prof. Radosławem Rolą. Odbywa się to w ramach naszego ośrodka z wykorzystaniem nowoczesnej metody hipertermii z nanocząsteczkami. Zajmuję się też operacjami guzów: mózgu, podstawy czaszki, rdzenia kręgowego. W związku z rozwojem neuroradiologii zabiegowej pojawiły się nowoczesne endowaskularne metody wyłączania z krążenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, jednak nie wszystkie można leczyć tym sposobem. W związku z tym nadal klipsuję tętniaki drogą kraniotomii, chyba już jako jeden z niewielu neurochirurgów w Polsce i chyba w Europie.

Lublin „w czasach zarazy”

5 lutego. • Stan podwyższonej gotowości w oddziałach zakaźnych w kraju. 4 marca. • Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. • W Lublinie i w Chełmie zorganizowano ćwiczenia z udziałem służb medycznych i mundurowych. 6 marca. • Wojewódzka Stacja Sanitarno‑Epidemiologiczna w Lublinie rozpoczyna badania próbek pobranych od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. 10 marca. • Pierwszy przypadek

Postawmy na profilaktykę przez izolację

Małgorzata Polz‑Dacewicz: Pacjenci z koronawirusem nie powinni trafiać ani do poradni, ani do lekarza rodzinnego. Są procedury, które to wykluczają. Ale może się zdarzyć tak, że pacjent nie był za granicą, nie kontaktował się z osobami, które przebywały w krajach o podwyższonym ryzyku i ma objawy grypy. Kiedyś z ciekawości zrobiliśmy badanie sprawdzające, czy wirus grypy eliminuje inne wirusy. Okazało się, że jednocześnie występowały zakażenia innymi wirusami pneumotropowymi.

Badaj, aby nie było za późno!

Tomasz Zubilewicz: Zawsze mówię, że niezdiagnozowany tętniak aorty to tykająca bomba. Przede wszystkim nie daje dolegliwości, po prostu nie boli i chorzy nie wiedzą o zagrożeniu, jakie jest z tym związane. Aż tętniak pęknie. Wtedy ryzyko śmiertelności sięga od 50 do nawet 70 proc. Natomiast gdy wykryjemy go odpowiednio wcześnie i zaplanujemy zabieg to dzięki tej operacji chory już po dwóch trzech dniach może wrócić do domu. Dodam, że operacje wykonywane są technikami małoinwazyjnymi.