Archiwum

Szkolenia to autorskie pomysły

z Moniką Bojarską-Łoś, przewodniczącą Komisji Kształcenia Lekarskiego, sekretarzem ORL w Lubelskiej Izbie Lekarskiej rozmawia, Anna Augustowska

Zawalczmy o chorych z RZS

z prof. Marią Majdan, kierownikiem Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej SPSK nr 4 w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska

Nowe szaty szpitali

W tym roku Szpitalny Oddział Ratunkowy w SP ZOZ w Łęcznej zostanie zmodernizowany i wyposażony w nowy sprzęt medyczny. To oznacza szybszą diagnostykę, lepszą jakość usług i większy komfort pacjentów.

Diagnoza wstępna

Spotkałem się z poglądem, że osoby na kierowniczych stanowiskach nie powinny zajmować ich zbyt długo. Przesłanką takiego poglądu była możliwość korzystania z liczniejszych korzystnych pomysłów dla organizacji u większej liczby osób kierowniczych w danym czasie. Wprawdzie przedstawiony pogląd nie ma u mnie zastosowania, ale spowodował