Archiwum

Smog niepokoi lekarzy

Smog to utrzymujące się nad terenami wielkich miast i okręgów przemysłowych zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Nie omija Lubelszczyzny, chociaż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie uspokaja, że o zagrożeniu dla życia nie ma mowy.

Limit płatności gotówkowych

Nowy rok niesie za sobą zwykle zmiany w podatkach, ale nie tylko. Należy pamiętać, że osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają nie tylko przepisom podatkowym, w tym ordynacji podatkowej, ale również między innymi, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, która swoimi zapisami narzuca pewien styl działania przedsiębiorcy.

I Konferencja Nowości w Okulistyce

Od czasów prof. Tadeusza Krwawicza, światowej sławy polskiego okulisty, okulistyka lubelska cieszy się zasłużoną międzynarodową renomą. Ten wysoki poziom diagnostyki, terapii oraz dydaktyki kontynuują wszystkie trzy kliniki okulistyczne ośrodka lubelskiego, kierowane przez Jerzego Mackiewicza, prof. Roberta Rejdaka oraz prof. Tomasza Żarnowskiego.

Marihuana pomaga chorym

z Jackiem Gawłowiczem, zastępcą ordynatora oddziału neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, rozmawia Anna Augustowska

Ratownik stwierdzi zgon

Szkoda gadać Dobra zmiana ma dla nas kolejną dobrą nowinę. Pielęgniarki już wystawiają recepty, ratownicy medyczni szykują się do wystawiania kart zgonu. Tylko patrzeć jak na salowe gruchną jakieś unikatowe kompetencje. Marek Tombarkiewicz, anestezjolog, świeżo upieczony wiceminister zdrowia, przekonuje, że

Stawiam na edukację

z Agnieszką Karczewską, wojewódzkim konsultantem ds. pielęgniarstwa diabetologicznego, rozmawia Anna Augustowska

Wnioski do NFZ na recepty refundowane

W oparciu o aktualne wiadomości, uzyskane w OW NFZ w Lublinie, informuję, że termin składania wniosków w NFZ uprawniających do wystawiania recept refundowanych został przedłużony do 30 czerwca 2017 r. Wszyscy lekarze, korzystający z uprawnień do wystawiania recept refundowanych dla celów komercyjnych (gabinety prywatne) lub do

Szlachetne praktykowanie medycyny

Złota zasada Podstawą właściwego rozpoznania jest dokładnie zebrany wywiad oraz badanie fizykalne. To złota zasada wpajana nam od studiów. Podobnie jak kolejna, mówiąca, że badania laboratoryjne i obrazowe są jedynie dodatkiem do całości. Dobry wzrok, słuch, węch oraz wyczulony dotyk są

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest przyznawany głównie lekarzom, a także osobom spoza społeczności lekarskiej, działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego. Jest szczególnym wyrazem uznania za zasługi w dziedzinie kształtowania wzorców osobowych i postaw moralnych. Odznaczenie jest przyznawane od

Krzysztof J. Kalita – lekarz – społecznik

Laur Medyczny Laureat to lekarz z 42-letnim stażem pracy zawodowej, który przez wszystkie lata niezwykle zaangażowanej pracy w janowskim szpitalu dał się poznać jako świetny lekarz, organizator, sumienny pracownik, życzliwy kolega, a także społecznik. Po uzyskaniu dyplomu lekarza w Akademii Medycznej w Lublinie w 1974 r. rozpoczął