Archiwum

Vivat Academia!

Lubelszczyzna w awangardzie nauki. Na zew przewodzących odpowiedziała ochoczo. Zwarła szeregi i pełną parą przystąpiła do działania. Dzieła produkcji lekarzy. Zainicjował KUL. I nie trzeba było długo czekać, jak wysypały się nam nowe akademie gotowe podjąć znój walki. W mieście

Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym

Blisko 30 lekarzy dentystów uczestniczyło w sobotę, 17 grudnia, w po raz pierwszy zorganizowanym po pandemii, stacjonarnym kursie z pierwszej pomocy, który odbył się w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4. Organizatorem kursu była Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie.

Mikołaj nie zawiódł – będzie zmywarka!

Do dzieciaków z Rodzinnego Domu Dziecka na Czechowie w Lublinie, tradycyjnie jak od kilku lat, przybył Mikołaj i przyniósł prezenty od lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej. W imieniu darczyńców, kilka dni przed Wigilią, wystąpiła Ewa Choduń – lekarka rodzinna z praktyki lekarza poz „Twoja Przychodnia”, mieszczącej się przy ul. Króla Rogera, która opiekuję

Opłatek w LIL z prezentem dla dzieci

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, we wtorek 20 grudnia, odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział lekarze prezydium ORL, pracownicy Izby, a także ksiądz Paweł Jędrzejewski, duszpasterz lubelskiej służby zdrowia i siostry zakonne: Maria, przełożona Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej i Renata, dyrektorka

Lekarze seniorzy – świątecznie i noworocznie

Tuż przed końcem roku, w czwartek 29 grudnia, lekarze seniorzy Lubelskiej Izby Lekarskiej spotkali się w siedzibie Izby przy ul. Chmielnej 4, aby złożyć sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W spotkaniu uczestniczył prezes ORL Leszek Buk. Zebranych powitała i złożyła życzenia przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy

Kolędowali aż niebo jaśniało!

Chór Continuum Lubelskiej Izby Lekarskiej w swojej bardzo bogatej, bożonarodzeniowej trasie koncertowej znalazł czas, aby zaprosić na wspólne śpiewanie pastorałek i kolęd lekarzy LIL, a także wszystkich chętnych. W siedzibie Klubu Lekarza, który mieści się w Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4, w piątek 13 stycznia o godz. 18.00 odbyło się spotkanie z cyklu

Serce wcześniaka – czuły barometr zdrowia

Monika Wójtowicz-Marzec: Okres noworodkowy jest najbardziej burzliwy pod względem występowania zaburzeń rytmu serca w populacji pediatrycznej. Najczęściej spotykamy się z łagodną arytmią nadkomorową, jednak część z tych pacjentów może mieć napadowe częstoskurcze, doprowadzające nawet do kardiomiopatii tachyarytmicznej. Innym zagadnieniem jest wydłużenie odstępu QT u noworodków i ryzyka zagrażających życiu arytmii a nawet zwiększonego ryzyka nagłej śmierci łóżeczkowej w pierwszych miesiącach życia. Noworodki w grupie zwiększonego ryzyka wydłużonego QT to rzadkie postaci uwarunkowane genetycznie, ale również noworodki matek leczonych z powodu chorób reumatycznych lub przyjmujących leki wydłużające odstęp QT. W tej ostatniej grupie noworodków na szczęście dochodzi do normalizacji obrazu EKG w pierwszym półroczu ich życia. W przypadkach wydłużonego odstępu QT zalecamy rodzicom kontrolę zapisu EKG u dziecka po kilku tygodniach oraz uwrażliwiamy na niepokojące objawy u niemowlęcia, które są wskazaniem do pilnej hospitalizacji.

Rak płuca wkrótce chorobą przewlekłą

prof. Paweł Krawczyk: Z danych NFZ wynika, że sytuacja na Lubelszczyźnie jest lepsza niż w innych regionach Polski. Niemal wszyscy chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca, którzy wymagają diagnostyki genetycznej, mają do niej dostęp. Lepsza sytuacja jest tylko w województwie świętokrzyskim. Prawie 50 proc. chorych na NDRP jest na Lubelszczyźnie leczonych w ramach programu lekowego NFZ, co oznacza, że otrzymują spersonalizowane leczenie oparte na wynikach badań czynników predykcyjnych (kwalifikujących do leczenia). Jest to najlepszy wynik w całej Polsce, bo są województwa, gdzie ten wskaźnik nie przekracza 20 proc. Należy pamiętać, że nigdy 100 proc. chorych nie będzie leczonych w sposób spersonalizowany. Część z nich nie spełnia kryteriów kwalifikacji do programu lekowego, a inni leczeni są w inny sposób (np. około 15 proc. chorych jest operowanych z powodu NDRP).

Neurochirurgia najmłodsza w regionie

Michał Brzozowski: Pierwszego pacjenta neurochirurgicznego przyjęliśmy 27 października 2020 roku. To był mężczyzna z dyskopatią szyjną i niedowładami. Od tego dnia leczyło się na oddziale ponad 1 tys. 200 osób – mimo pandemii, kiedy pracowaliśmy w znacznie ograniczony sposób. Średnio rocznie przyjmujemy ponad 500 chorych, a dysponujemy tylko 10 łóżkami. Mamy do dyspozycji dwie sale operacyjne na wyodrębnionym bloku operacyjnym.

Prawo pracy – odnowione

20 czerwca 2019 r. została uchwalona unijna dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work‑life balance). Właśnie w tym roku (choć powinno być jeszcze w poprzednim) następuje wprowadzenie jej założeń do polskiego prawa pracy. Zmiany mają na celu przede wszystkim zwiększenie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy oraz ułatwienie pracownikom wychowującym dzieci zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.