Archiwum

Wstęp

Czy można bezkarnie obrażać lekarzy? Można i nikt za nimi się nie ujmie, chociaż podobno powinniśmy być chronieni jak funkcjonariusze państwowi. 10 października 2020 roku odbył się „Marsz o wolność. Zakończyć plandemię”, tzw. marsz antymaseczkowy organizowany przez znanych nam antyszczepionkowców. Prym wodził w nim nauczyciel wychowania

Rada obradowała

Pandemia nie ustępuje, dlatego nadal Okręgowa Rada Lekarska obraduje w systemie hybrydowym. Także posiedzenia Prezydium ORL odbywają się w tym systemie.

ORL – nowy mandat

Zgodnie z regulaminem wyborów do organów izb lekarskich, mandat członka ORL – na okres VIII kadencji objęła lekarz dentysta Elżbieta Kuszewska. A mandat delegata na OZL w Lublinie objęła lekarz dentysta Maria Garbalska.

Z przewodnikiem łatwiej

8 stycznia br to dzień w którym kończy się era papierowych skierowań. Od dziś każdy lekarz będzie je wystawiał tylko w wersji elektronicznej. Wcześniej ponad 180 tysięcy lekarzy w Polsce otrzymało poradnik „E‑zdrowie. Przewodnik od A do Z. Edycja II” przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum e‑Zdrowia. Publikacja stanowi praktyczny,

Pakiet do ochrony lekarza

Lekarze i lekarze dentyści skierowani przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu COVID‑19 mogą, w razie potrzeby, zostać zaopatrzeni przez Lubelską Izbę Lekarską w tzw. pakiet ochronny, po który można się zgłaszać do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie przy ul. Chmielnej 4 oraz do biur Delegatur LIL w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 14; w Chełmie, ul. Ceramiczna 1;

Prezenty od lekarzy

Kilka dni przed Wigilią, nie czekając na pierwszą gwiazdkę lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej odwiedzili dzieci z kilku placówek opiekuńczych w województwie. Prezenty – w tym roku z powodu pandemii – przybrały formę bonów podarunkowych o wartości 1 tys. zł dla każdej z pięciu placówek – wręczano osobiście lub przez kuriera.

Lekarzu – spełnij obowiązek statystyczny

Wojewódzki Wydział Zdrowia w Lublinie przypomina lekarzom oraz lekarzom dentystom prowadzącym indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, o corocznym obowiązku statystycznym wynikającym z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 443 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych

Renta – dla rodzin lekarzy

Rodzina lekarza oraz lekarza dentysty, członka Lubelskiej Izby Lekarskiej, który zmarł z powodu COVID‑19, a zakażenie wirusem SARS‑CoV‑2 miało związek z wykonywaniem zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, może ubiegać się o rentę.  Minister zdrowia może wnioskować o przyznanie przez prezesa Rady Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym

Recepty po nowemu i… po staremu

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 30 grudnie 2020 r. poz. 2424 ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. W dużym stopniu szereg poprzednich ustaleń pozostaje bez zmian. Nadal można wystawiać recepty zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Rozporządzenie określa: 1. Sposób wystawienia i realizacji

Lekarze sami zbojkotują ustawowy bubel

Czyli – nic o nas, bez nas! Wykonywanie zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód lekarza, wymaga wysokich umiejętności językowych, zaś zbyt niski poziom znajomości języka polskiego uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz uzyskanie niezbędnych informacji o stanie zdrowia chorego. Co z oczywistych względów stanowi zagrożenie dla