Archiwum

Pierwszy rok leczenia dzieci

Poparzenie gorącym płynem albo metalem, wybuch, porażenie prądem lub poparzenie ogniem to główne powody oparzeń u dzieci – pacjentów, którzy trafili do Łęczyńskiego Oddziału Oparzeń u Dzieci.

Od contra legem do lege artis

Do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy napisała Zofia B.: Zwracam się z prośbą o zbadanie legalności funkcjonowania prywatnego gabinetu ginekologiczno-położniczego lekarza Jarosława H. Mam podstawy sądzić, że pan doktor nie ma zalegalizowanej działalności medycznej.

Oddamy Ci 70 proc. składki

Lubelska Izba Lekarska zwróci lekarzom część składki ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej niezależnie od tego, jakiego wybiorą ubezpieczyciela. Ale tylko tym, którzy regularnie opłacają składki członkowskie i nie zalegają z ich spłatą.

E-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie

Celem projektu e-zdrowie jest budowa systemu umożliwiającego organom administracji publicznej, przedsiębiorcom, m. in. placówkom ochrony zdrowia, aptekom i praktykom lekarskim oraz obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie dokumentacji medycznej. Platforma miała obejmować m.in. e-recepty, a później e-skierowania i e-zlecenia.

Spotkajmy się, zgrajmy i zagrajmy!

z Markiem Radulim, gitarzystą, aranżerem, kompozytorem i muzykiem sesyjnym, który poprowadzi warsztaty muzyczne dla lekarzy, rozmawia Anna Augustowska

Szkoda gadać

Testowy pogrom Aż 91 proc. zdających PES w sesji jesiennej „oblało” pisemny test. W Internecie zawrzało. Ci, którzy nie zdali, twierdzą, że testy są zbyt trudne, zawierają liczne podpunkty, zdania wielokrotnie złożone i podwójne zaprzeczenia. Nie brak także pytań opartych na pojedynczych doniesieniach

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje

Centrala NFZ, za pośrednictwem oddziałów wojewódzkich, przekazała informacje dla lekarzy, którzy nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego i nie posiadają umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki oraz wyroby medyczne refundowane.

Lekarze LIL pomagają

19 grudnia br. prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Janusz Spustek w okresie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia przekazał środki żywnościowe dla dzieci z Domu Formacyjnego Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Matki Bożej Różańcowej w Lublinie przy ul. Lawendowej 15. To już trzecia edycja tej akcji.

Pielęgniarki i położne wystawiają recepty

W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwa lub położnictwa oraz pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wystawiać recepty na leki.