Żyli i pracowali dla chorych

Sylwetki zmarłych lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej opisuje w swej najnowszej książce niestrudzony badacz życiorysów tych, którzy „zrobili wszystko, by ratować ludzi” prof. Marian Markiewicz, emerytowany kardiolog i autor książek.

W trzecim, najnowszym tomie, który właśnie został wydany przez LIL pt. „Sylwetki zmarłych lekarzy województwa lubelskiego, wołyńskiego, poleskiego” Autor przedstawia 1263 lekarzy, którzy pracowali na tych terenach od czasów króla Stanisława Poniatowskiego po czasy współczesne. Książka jest rodzajem leksykonu, swoistej encyklopedii, składającej się z krótkich biogramów, czasem bardzo fragmentarycznych i niepełnych, ale, jak pisze prof. Markiewicz: „nawet krótka wzmianka świadczy o tym, że dany lekarz pracował na omawianym terenie i pomagał innym (…); to często jedyny dowód ich ciężkiej pracy”.

Przypomnijmy, że dzięki finansowemu wsparciu LIL wydano wcześniejsze pozycje prof. Mariana Markiewicza: w 2017 roku „Lekarze” a w 2019 roku tom drugi pt. „Nauczyciele przyszłych lekarzy”.

aa