Zwyciężyły kreatywnością

Justyna Ostojewska i Iga Wieczorek, studentki IV roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, są autorkami prezentacji nagrodzonej I miejscem w sesji prac oryginalnych w czasie I Poznańskiej Studenckiej Konferencji Ginekologiczno‑Położniczej, która w całości dotyczyła położnictwa i ginekologii oraz neonatologii.

Lublinianki pokonały 50 konkurentów. Reprezentowały Studenckie Koło Naukowe działające przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie, którą kieruje prof. Bożena Leszczyńska‑Gorzelak. Rolę opiekuna naukowego pełni dr hab. n. med. Żaneta Kimber‑Trojnar.

Konferencja odbyła się 23‑24 kwietnia 2021 roku. Było to ogólnopolskie wydarzenie, skierowane zarówno do studentów wszystkich kierunków uczelni medycznych, jak i do młodych lekarzy. W czasie konferencji odbyły się trzy sesje konkursowe, tj. dwie sesje opisów przypadków oraz jedna sesja prac oryginalnych. Po wstępnych eliminacjach zostało do nich zakwalifikowanych 51 prac.

Studentki z Lublina przedstawiły pracę pt.: „Ocena składu ciała, stanu nawodnienia i aktywności di­pep­tydylopeptydazy‑4 (DPP‑4) u kobiet z nadmiernym ciążowym przyrostem masy ciała oraz z cukrzycą ciążową we wczesnym połogu”.

W prezentacji uwzględniono także problematykę programowania matczynego, a więc potencjalnego ryzyka wystąpienia w przyszłości u tych kobiet cukrzycy typu 2, otyłości i zespołu metabolicznego. Poruszono również tematykę potencjalnego zastosowania w dalszej perspektywie czasowej leków z grupy inhibitorów DPP‑4 w leczeniu cukrzycy ciążowej.

Warto dodać, iż w komisjach kon­kursowych konferencji zasiadało wielu znamienitych profesorów, m.in. prof. Grzegorz Bręborowicz, były rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wybitny polski perinatolog, redaktor obowiązkowych podręczników dla studentów.

Studenckie Koło Naukowe, działające przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii SPSK nr 4 w Lublinie, cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród studentów, o czym świadczy nie tylko liczba członków, ich aktywność, ale także odnoszone przez nich sukcesy na konferencjach medycznych oraz publikacje w wysoko punktowanych czasopismach.

aa