Zmiany w receptach

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. poz. 690).

Najważniejszą zmianą dla lekarzy jest umożliwienie dłuższego, niż dotychczas przewidywały przepisy, stosowania druków recept według wzoru obowiązującego przed 18 kwietnia 2018 r.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wydłużony został termin dopuszczający stosowanie dotychczasowych druków recept na wypadek braku możliwości stosowania e‑recept do dnia 17 kwietnia 2021 roku.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12332656/katalog/ 12679950#12679950

Tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/690

r.pr. Aleksandra Otawska‑Petkiewicz