Złoty jubileusz

21 września w auli Collegium Novum UM w Lublinie spotkali się absolwenci, którzy 50 lat wcześniej otrzymali dyplomy lekarza medycyny. Nie zważając na trudy podróży i dolegliwości 70 osób zjechało z różnych stron świata. Rocznik był zróżnicowany wiekowo, studiowali felczerzy doświadczeni zawodowo i młodzicy, ale szybko nawiązywały się kontakty i przyjaźnie. Nie wszyscy mogli przyjechać z powodu choroby własnej lub rodziny i odległości, z innymi kontakt się urwał.

Zjazd odbywał się pod patronatem J.M. Rektora Andrzeja Dropa. Uroczystości rozpoczęto wspólnym odśpiewaniu z chórem UM pod dyrekcją Moniki Mielko- Remiszewskiej hymnu studenckiego Gaudeamus igitur. W imieniu uczelni serdecznie przywitała zebranych prorektor ds. kształcenia prof. Barbara Jodłowska-Jędrych, a w imieniu Lubelskiej Izby Lekarskiej – prezes Leszek Buk. Jubilaci otrzymali odnowione symboliczne Złote Honorowe Dyplomy Lekarza.
Prezes LIL wręczył pięknie wykonane Honorowe Dyplomy Lubelskiej Izby Lekarskiej ozdobione medalem. Na zakończenie oficjalnej uroczystości obejrzano film o szybkim rozwoju naszej Almae Matris. Nowe budynki, sale wykładowe i metody leczenia wzbudzały podziw i zazdrość. Nasze warunki studiowania były bardzo skromne. Uczestnicy zjazdu byli szczęśliwi, że mogą się spotkać, czasami po raz pierwszy od ukończenia studiów. Identyfikatory ułatwiały rozpoznanie.
Najstarsi uczestnicy mieli 86 lat. Większość absolwentów, mimo emerytury, jest nadal aktywna zawodowo.

W kościele akademickim KUL została odprawiona msza w intencji wszystkich profesorów i absolwentów. Zostały odczytane nazwiska kolegów, którzy odeszli do wieczności. Piękne słowa skierował do zebranych ks. prof. Augustyn Eckmann, podkreślając łacińską sentencję: mens sana in corpore sano.

Dzień zakończył uroczysty bankiet w restauracji Victoria. W serdecznym nastroju płynęły wspomnienia. Oglądano zdjęcia ze studiów, wymieniano adresy, wznoszono toasty i tańczono do północy. Następnego dnia odbył się spacer po Lublinie pn. „Tajemnice Unii Lubelskiej” prowadzony przez przewodników PTTK. Mimo krótkiej nocy stawiło się dwadzieścia osób. Wszyscy byli zaskoczeni jak bardzo miasto wypiękniało. Potem już pożegnalna kawa, wspólne zdjęcie i zapewnienia, że spotkamy się za rok. Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, dzięki którym jubileuszowy zjazd się odbył.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Danuta Mitosek-Sabbo