Z prawem do zawodu ruszyli na staż podyplomowy

Ponad 300 osób, które złożyły w LIL wniosek W‑1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, mogło odebrać uchwały potwierdzające przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego. Wydawanie dokumentów zaczęło się w...