Z prawem do zawodu ruszyli na staż podyplomowy

Ponad 300 osób, które złożyły w LIL wniosek W‑1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, mogło odebrać uchwały potwierdzające przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wydawanie dokumentów zaczęło się w poniedziałek 19 września 2022 r. w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej, ul. Chmielna 4, w Lublinie.

Młodzi medycy otrzymali też imienne pieczątki, Kodeks etyki lekarskiej i jeden z dwóch tytułów: „Historię współczesnej medycyny” Davida Schneidera lub „Nieśmiertelność” Andrzeja Szczeklika.

aa