Z obrad ORL – 25 lipca 2023

W dniu 25.07.2023 r odbyło się posiedzenie ORL.

W trakcie obrad podjęto uchwałę upoważniającą do nabycia nieruchomości wraz z garażami podziemnymi przy ulicy Związkowej w Lublinie na potrzeby  nowej siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej. Upoważnionymi do podpisania umowy zostali Prezes Leszek Buk oraz Skarbnik Barbara Hasiec.

Monika Bojarska-Łoś