Z obrad ORL – 17.05.2023 r.

Na majowym posiedzeniu ORL, przedstawiciele firmy deweloperskiej Immobilia,  przedstawili projekt budynku przy ul. Związkowej 14 w Lublinie, który w przyszłości mógłby stać się nową siedzibą LIL.

Wg przedstawionego projektu budynek będzie miał cztery kondygnacje; najwyższa o powierzchni około 1300 metrów kwadratowych byłaby przeznaczona na naszą siedzibę. Atutem lokalizacji  jest dobry dojazd, wiele miejsc parkingowych, znacznej wielkości powierzchnia biurowa z salą konferencyjną o powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem członków ORL.

 

W Delegaturach

Biała Podlaska – zorganizowano wycieczkę dla lekarzy seniorów do Szwajcarii Kaszubskiej;

Chełm – odbył się Piknik Wędkarski w Siennicy Różane;

Zamość – trwają przygotowania do Rajdu Rowerowego.

Z posiedzeń Prezydium

Dr n.med. Jacek Szkutnik , dr n.med. Grzegorz Pietras oraz dr n.med. Monika Bojarska-Łoś zostali skierowani przez NIL do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Podjęto decyzję o uruchomieniu środków na organizację Rajdu Rowerowego w Biłgoraju i o dofinansowaniu do zakupu biletów na spektakl w Teatrze Muzycznym dla lekarzy seniorów .

Udzielono patronatu wydarzeniu pod nazwą „Biała Niedziela” organizowanemu przez samorząd studentów UM w Lublinie; II Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy- MedIQ2023 połączonej z jubileuszem 10-lecia  Centrum Symulacji Medycznej (23-27.05.2023); konferencji „21 st Century Medicine – International Congress for Students and Young Doctors zorganizowanej przez Organizację Młodych Medyków i Katedrę i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych UM w Lublinie (03.06.203) oraz  konferencji ONCOPhD zorganizowanej przez Samorząd Doktorantów UM w Lublinie

Rozpatrywano wnioski w sprawie umorzenia zaległych składek członkowskich; wnioski o zwolnienie z płacenia składek; wnioski o obniżenie wysokości składki oraz rozłożenie zaległości składkowych na raty.

Podjęto decyzje o dofinansowaniu zakupu biletów dla  lekarzy seniorów na wydarzenia kulturalne; o wypłacie środków dla dwóch lekarzy  z  okazji 90 lecia urodzin; o uruchomieniu środków przeznaczonych na transport związany z wycieczka na Kaszuby lekarzy seniorów z Delegatury Biała Podlaska.

Komisje

Komisja Seniorów (przewodnicząca dr Elżbieta Kuszewska) – zorganizowała wyjście do Teatru Muzycznego  oraz do Teatru im. Osterwy. Na kwietniowym  zebraniu Komisji odbył się koncert dwojga studentów medycy pani Oliwia -śpiew i pan Adam -gitara .

Komisja ds. Konkursów (przewodniczący dr Piotr Barszczewski) – delegowała przedstawicieli do komisji konkursowych, głównie na stanowiska pielęgniarek oddziałowych.

Komisja Kształcenia Medycznego (przewodnicząca dr Monika Bojarska-Łoś) – w Lublinie odbył się kurs z ratownictwa medycznego dla lekarzy dentystów. Komisja na bieżąco potwierdza uprawnienia lekarzom i absolwentom w systemie SMK , rozpatruje wnioski o formie kształcenia, od początku roku rozpatrzono pozytywnie 19 wniosków o dofinansowanie udziału w szkoleniach lekarzy i lekarzy dentystów. Urząd Marszałkowski nie ogłosił  przetargu na kursy z zakresu bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego przeznaczone dla lekarzy stażystów co najprawdopodobniej spowoduje  konieczność odwołanie zaplanowanego na czerwiec kursu.

Komisja Socjalno-Bytowa (przewodniczący dr Grzegorz Pietras) – wpłynęło 19 wniosków o wypłatę świadczenia  z tytułu urodzenia dziecka, 1 lekarzowi odmówiono przyznania świadczenia z powodu wystąpienia oświadczenie po upływie 6 miesięcy od urodzenia dziecka, zrealizowano 24 wypłaty z tytułu pożyczek ,  1 lekarzowi odmówiono z tytułu zaległości składkowych poręczyciela .

Komisja Lecznictwa Otwartego (przewodnicząca dr Wioletta Szafrańska-Kocuń) – 17.05.2023 odbyło się spotkanie otwarte Komisji z udziałem genetyka, prof. Janusza Kockiego – na temat badań genetycznych w codziennej praktyce lekarskiej.

Komisja Stomatologiczna (przewodnicząca dr Agnieszka Surdyka) – omawiano problemy związane z raportowaniem wizyt w gabinetach stomatologicznych; komisja jest w trakcie przygotowań do konferencji dla lekarzy dentystów.

Komisja ds. Rekreacji i Sportu (przewodniczący dr Jakub Kosikowski) – trwają przygotowania do pikniku integracyjnego dla lekarzy; komisja wynegocjowała korzystną ofertę dotyczącą dostępu do obiektów sportowych dla członków LIL.

Komisja Etyki (przewodniczący dr Janusz Dubejko) – pracuje nad zagadnieniami związanymi z planowana nowelizacja KEL.

Komisja Bioetyczna ( przewodniczący dr Janusz Dubejko)- na bieżąco dokonuje oceny projektów badawczych , pozostaje w oczekiwaniu na decyzje co do dalszego funkcjonowania komisji bioetycznych związanego z powołaniem Naczelnej Komisji Bioetycznej.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu (przewodnicząca dr Barbara Hasiec) – komisja  prowadziła działalność statutową , m.in. wnioskowała do Prezydium ORL o podjęcie uchwał w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu po odbytym stażu podyplomowym (5). Sześciu lekarzom cudzoziemcom wydano warunkowe PWZ, jednego lekarza przyjęto w poczet członków LIL  w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej; wydano 11 zarządzeń Prezesa w sprawie skreślenia lekarzy z listy członków LIL; wydano 1 zarządzenie prezesa w sprawie zakazu wykonania zawodu przez lekarza dentystę na podstawie wyroku sądu o zastosowaniu środka karnego i podjęto 30  uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Komisja  Kultury (przewodniczący dr Dariusz Hankiewicz) – 20.05.2023 -szkolenie „Jak zrobić dobre zdjęcie”, w tym samym dniu w  Klubie Lekarza otwarcie wystawy fotograficznej dr Joanny Żórawskiej „Moje Tatry”.

Na wieczny dyżur  odeszli :

Dr Zbigniew Andres

Dr Irena Augustynik

 

Monika Bojarska -Łoś