XL Okręgowy Zjazd Lekarzy – frekwencja 85%!

Nietypowo i po raz pierwszy wyłącznie z wykorzystaniem Internetu – bez tradycyjnego spotkania w sali konferencyjnej, ale we własnych domach – delegaci głosowali nad uchwałami XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Wszystko z powodu wciąż trwającej epidemii i związanymi z tym restrykcjami – m.in. zakazem organizowania wszelkich zgromadzeń.

Jednak dzięki Internetowi „spotkanie” mogło się odbyć i co najważniejsze delegaci wzięli w nim udział przy rekordowej frekwencji, która wyniosła aż 85%. Warto podkreślić, że zastosowane przez LIL rozwiązanie stało się inspiracją dla pozostałych samorządów lekarskich w Polsce.

Zjazd trwał dwa dni: 7‑8 maja 2020 r.

Głosowanie delegatów Okręgowego Zjazdu Lekarzy zaczęło się 7 maja 2020 r. o godz. 8.00 i trwało do 8 maja 2020 r. do godziny 23.59. Głosowano nad 7 uchwałami, w tym tak ważnymi, jak sprawozdanie z działalności ORL w minionym roku, czy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020. Treść uchwał można znaleźć na stronie LIL w zakładce Prawo (Prawo stanowione w LIL).

Delegaci w znakomitej większości głosowali siedząc przed własnymi komputerami w domach i korzystając z programu internetowego, który opracował zespół informatyków Lubelskiej Izby Lekarskiej. Oczywiście można też było oddać głos w siedzibie LIL przy ul. Chmielnej i z tej możliwości skorzystała część delegatów (na zdjęciu)!

aa

Uchwały XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej dostępne są na stronie OIL w zakładce Prawo stanowione przez izbę.