Wyniki wyborów XLII Okręgowego Zjazdu Lekarzy LIL

Wyniki wyborów XLII Okręgowego Zjazdu Lekarzy LIL: Okręgowa Rada Lekarska 9. kadencji; Okręgowy Sąd Lekarski; Okręgowa Komisja Rewizyjna; Okręgowa Komisja Wyborcza; Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy