Wybory IX kadencji

Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W LIL trwa procedura wyborcza IX kadencji. Zgodnie z kalendarzem wyborczym znajdujemy się w okresie zgłaszania kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Mamy na to czas do 20 września 2021 r. W przypadku korespondencji decyduje data stempla pocztowego. Można je też dostarczyć osobiście do siedziby LIL. Karta zgłoszenia kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy jest dostępna w BIP Lubelskiej Izby lekarskiej. Ponadto w zakładce Komisja Wyborcza zawarte są pozostałe informacje dotyczące wyborów.

Zachęcam Państwa do czynnego udziału w wyborach. Zgłoszenie kandydata na delegata może dotyczyć jedynie członka swojego rejonu wyborczego, przy czym zgodnie z obecną ordynacją wyborczą można zgłosić również samego siebie.

Przewodnicząca OKW LIL
Maria Dura