Wstęp

Wiosna jak zwykle przyszła niespodziewanie, pokryła zielenią powyborczy pył.

Na szczęście obyło się bez wojen i wojenek, nikt nie musiał wywieszać białej flagi ani chronić sztandarów. Przed nami wybory władz naczelnych i chyba nie obejdzie się bez wojen podjazdowych i gierek wyborczych. Ale to w połowie maja.

My już jesteśmy ogarnięci. Przed nami budowa struktur. Zapraszam wszystkich kolegów do współpracy. Kto śpiewa, maluje, interesuje się prawem, lub posiada nadmiar rozpierającej go energii jest mile widziany w strukturach samorządowych, gdzie będzie mógł realizować swoje pasje i wykorzystać dla dobra ogółu swą energię. Nawet ministerstwo niechcący poszło nam na rękę. Likwidując jednostki covidove zablokowało możliwość pracy w naszym kraju wszystkim, z wyjątkiem lekarzy z Ukrainy. Tylko nostryfikacja. Mam nadzieję, że już nie będzie manipulacji ministerialnych. Spaliły na panewce szumne zapowiedzi ministra, że lekarze ze Wschodu uzupełnią nam braki. Zalała nas fala ok. 1300 osób. Być może, gdyby zatrudnić ich na Lubelszczyźnie, poprawiłoby to jakoś funkcjonowanie ochrony zdrowia. Rozjeżdżając się po Polsce zginęli i nie są nawet kroplą w morzu potrzeb.

Nadal jesteśmy skazani na siebie. Minister i rektorzy wpadli na pomysł szatański (bo nie można nazwać go genialnym), aby staż był dobrowolny, bo uczelnie są w stanie nauczyć studenta praktyki zawodowej. Przy problemach z asystentami, łączeniu grup studenckich, ciekawe kto by to robił. Rozsądek zachowali tylko studenci, zapytani, czy chcą takiej regulacji, odpowiedzieli, że nigdy w życiu, oni chcą stażu. I to jest optymistyczne, że jest grupa ludzi, którzy chcą się uczyć.

Leszek Buk
prezes LIL
lbuk@oil.lublin.pl


Osoby zainteresowane udziałem w pracach poszczególnych komisji problemowych ORL uprzejmie prosimy aby zgłosiły akces drogą e-mailową: komisje@oil.lublin.pl do 12 maja br. z podaniem: imienia i nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu, numeru telefonu kontaktowego oraz nazwy komisji problemowej