Wspomnienie

Stanisław Zadura (1926‑2005)

 

W tym roku mija 15 lat od śmierci dr. Stanisława Zadury, specjalisty chorób zakaźnych, wieloletniego ordynatora Oddziału Obserwacyjno‑Zakaźnego puławskiego szpitala.

Stanisław Zadura urodził się 20 czerwca 1926 r. w Puławach. W czasie okupacji średnie wykształcenie uzupełniał w ramach tajnego nauczania. W 1946 r. uzyskał świadectwo dojrzałości w LO im. Księcia Adama J. Czartoryskiego w Puławach. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ich ukończeniu i odbyciu służby wojskowej podjął pracę w Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Na początku lat 60. wrócił do rodzinnych Puław. Objął stanowisko ordynatora Oddziału Zakaźnego, gdzie organizował od podstaw pracę w nowo wybudowanym pawilonie w czasie trwającej wówczas epidemii błonicy. Stanowisko ordynatora pełnił do emerytury. Bardzo dużą wagę przykładał do szkolenia lekarzy i pielęgniarek. Uczciwość i wiedza, gdzie priorytetem jest zawsze dobro chorego – to wartości, jakie starał się przekazywać swoim współpracownikom.

Pod opieką dr. Zadury wielu młodych lekarzy uzyskało specjalizację. Przekazywał im własne doświadczenie, zachęcał do systematycznego uzupełniania wiedzy, będąc otwartym na postępy w diagnozie i terapii chorób zakaźnych, w tym hepatologii. W końcowych latach pracy zawodowej szczególną opieką lekarską objął licznych kombatantów ziemi puławskiej z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej.

Był szanowany przez swoich współpracowników i pacjentów za bezinteresowność i oddanie pracy. Był patriotą. Wierny swoim zasadom i przekonaniom zjednywał sprzymierzeńców do spraw, które uważał za ważne. W latach 80. XX w. zaangażował się w działania, mające zmienić ówczesną rzeczywistość. Po pierwszym zrywie Solidarności dołączył do ówczesnej opozycji. Po latach, z okazji 25 rocznicy wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980 został uhonorowany dyplomem Solidarności z wyrazami uznania za pełną poświęcenia pracę na rzecz związku i środowiska zawodowego.

Stanisław Zadura uczestniczył w reaktywowaniu Izby Lekarskiej, w której przez wiele lat działał. Jako wyraz uznania za postawę w pracy zawodowej i społecznej w 2005 r. otrzymał, nadany mu przez Lubelską Izbę Lekarską, Platynowy Laur Medyczny. Za całokształt pracy został również odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem dla Lubelszczyzny, Honorową Odznaką Za Zasługi dla Puław, Odznaką Honorową Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Medalem „Przyszłość – Przeszłość” z okazji 30?‑lecia Szpitala Specjalistycznego ZOZ w Puławach.

Był przyjacielem ludzi, opiekunem chorych, człowiekiem lubianym i cenionym przez puławską społeczność. Miał wiele pasji – w młodości były to wędrówki górskie, narciarstwo i kajaki. Świetnie znał historię Polski. Pasja historyczno‑kronikarska zaowocowała spisanymi wspomnieniami, obejmującymi okres dzieciństwa spędzonego w Puławach, czas studiów medycznych w Krakowie oraz pobyt w wojsku. Książka „Stanisław Zadura. Wspomnienia” została włączona do zbioru Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Doceniono w niej m.in. sprawny styl narracji, ciekawe obserwacje obyczajowe, informacje faktograficzne i poczucie humoru.

Na emeryturze Stanisław Zadura zajął się m.in. hodowlą pszczół i wyrobem domowych win. Nadal działał społecznie – aktywnie włączył się w budowę puławskiego Hospicjum im. św. Matki Teresy. Zmarł po długiej chorobie 5 grudnia 2005 r. W ostatnich tygodniach życia przebywał na Oddziale Zakaźno‑Obserwacyjnym, którego przez ponad 30 lat był ordynatorem.

Z żoną Teresą, również lekarzem, wychował dwóch synów. Wnuk Piotr studiuje medycynę w Warszawie.

Teresa Pastuszko‑Zadura