Wspomnienia

Tomasz Chibowski
(1978‑2019)

Minął właśnie rok jak odszedł w wieku 41 lat nasz Kolega i Przyjaciel śp. Tomek Chibowski, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Tomek Chibowski urodził się 31.05.1978 r. w Lublinie. Dzieciństwo spędził w Kraśniku, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum. W latach 1997‑2003 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Po ukończeniu studiów i rocznym stażu podyplomowym, podjął pracę w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji SPSK nr 4 w Lublinie, gdzie rozpoczął specjalizację z rehabilitacji medycznej. Po uzyskaniu tytułu specjalisty przeniósł się do Szpitala Powiatowego w Kraśniku, gdzie na Oddziale Chirurgii Urazowo‑Ortopedycznej rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Prawdziwy Przyjaciel Ludzi, z wielkim sercem i empatią. Zawsze uśmiechnięty, służący pomocą innym, dla każdego miał dobre słowo.

Na studiach i w pracy wspaniały Kolega, obdarzony niesamowitym poczuciem humoru i energią. Troskliwy Lekarz z powołania, oddany Pacjentom, których stawiał na pierwszym miejscu.

Nie liczył się dzień tygodnia czy godzina, On nigdy nie odmawiał pomocy chorym w całym województwie lubelskim: w Lublinie, Kraśniku, Łukowie, Białej Podlaskiej czy Siedliszczu.

Pacjenci mówili o Nim: „Taki nasz, normalny Doktor, dobry człowiek”.

Odszedł tak jak żył, za szybko i niespodziewanie, nad ranem 18.06.2019 r. po krótkiej, zaskakującej chorobie.

W słoneczny, czerwcowy dzień pożegnaliśmy naszego Przyjaciela w Kraśniku, mieście Jego dzieciństwa. Byliśmy tam wszyscy: przyjaciele, koleżanki, koledzy, współpracownicy, sąsiedzi, liczne grono pacjentów i nieutulona w żalu Żona, Rodzice, Brat, najbliższa Rodzina.

Tomku, trudno pogodzić się z tym, że nie ma Cię już wśród nas, ale na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci…

Koleżanki i koledzy

Marek Ćwikła
(1961‑2020)

30 czerwca 2020 roku zmarł w wieku 59 lat lek. Marek Piotr Ćwikła.

Marek był absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie – rocznik 1986. Po studiach podjął pracę w szpitalu we Włodawie. Tutaj odbył staż podyplomowy oraz uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej. I stopień w 1990 r., II stopień w 1995 roku. Pracując dał się poznać jako utalentowany zabiegowiec i dobry kolega. Poza pracą w szpitalu i przychodni prowadził też prywatną praktykę i był lekarzem orzecznikiem w PZU. W ostatnim okresie zawodowo był związany ze Stacją Ratownictwa Medycznego w powiecie łukowskim.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci
Koleżanki i koledzy