Wspomnienia

Jerzy Henryk Górnicki (19522020)

Niemal rok temu, 27.12.2020 r., odszedł na zawsze lekarz medycyny Jerzy Górnicki.

Przez całe swoje życie związany był z Lublinem. Tutaj urodził się, skończył szkołę podstawową, Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej. Uzyskał dyplom lekarza medycyny po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W Lublinie urodzili się Jego synowie i wnuczki.

Po ukończeniu studiów w 1977 roku i odbyciu stażu podyplomowego został słuchaczem Studiów Doktoranckich oraz rozpoczął specjalizację w zakresie otolaryngologii.

Swoje szkolenie zawodowe ukończył uzyskując specjalizację I i II stopnia w wybranej dziedzinie medycyny.

Pracę zawodową zaczynał w Klinice Otolaryngologii Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, następnie pracował w Oddziale Laryngologii Szpitala Kolejowego, a od 1998 roku, aż do przejścia na emeryturę, na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przy alei Kraśnickiej.

Cieszył się szacunkiem i sympatią swoich koleżanek i kolegów. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi lekarzami. Był lubiany i szanowany przez pacjentów, których leczył. Zawsze można było liczyć na Jego pomoc.

Prywatnie interesował się sportem, zwłaszcza piłką nożną, a także motoryzacją. Cechowało go duże poczucie humoru.

W pamięci kolegów i współpracowników pozostaje jako człowiek sumienny, pracowity i życzliwy.

Rodzina, Koleżanki i Koledzy