Współpraca po prostu się opłaca

LIL – cykl spotkań

Po raz drugi działająca w Lubelskiej Izbie Lekarskiej Komisja ds. Lecznictwa Otwartego była gospodarzem i organizatorem spotkania, którego celem jest poprawa komunikacji między lekarzami z różnych sektorów systemu ochrony zdrowia.
Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w lutym – rozmawiano o problemach na styku POZ – SOR.

POZ-AOS_MST3857 cmyk
POZ-AOS_MST3879 cmyk
POZ-AOS_MST3852 cmyk

Tym razem spotkali się lekarze podstawowej opieki zdrowotnej z lekarzami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zebranie odbyło się 22 marca w sali konferencyjnej LIL.
– Tematem była szeroko pojęta współpraca lekarzy POZ i AOS, dotycząca m.in. wymiany informacji, kierowania pacjentów do poradni specjalistycznych i otrzymywanych z tych poradni informacji przez lekarzy POZ – wyjaśnia Wioletta Szafrańska-Kocuń, z-ca przewodniczącej Komisji ds. Lecznictwa Otwartego.
– Cieszę się, że dyskusja miała charakter merytoryczny i obok narzekań na zbyt małe finansowanie zarówno AOS, jak i POZ w stosunku do stawianych wymagań, głównie biurokratycznych, podjęliśmy kilka ważnych wniosków – dodaje.
Lekarze AOS, m.in. z poradni neurologicznej Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego, wnioskowali o dokładniejsze opisy faktycznego powodu skierowań. Wielokrotnie bowiem powodem skierowania są np. sugestie rodziców co do zbyt małych, wg nich, postępów w nauce dziecka a nie faktyczne obserwacje i obawy lekarza POZ. – A tej informacji brak na skierowaniu – mówiono w czasie spotkania. Z kolei lekarze z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej chwalili współpracę z lekarzami POZ, prognozując na przyszłość, na podstawie nowych przepisów, konieczność zacieśniania tej współpracy ze względu na wcześniejsze zakończenia leczenia onkologicznego i przekazywanie pacjentów pod opiekę lekarza POZ.
Lekarze POZ prosili kolegów z AOS o czytelniejsze i bardziej konkretne informacje zwrotne do POZ.
– Wielokrotnie brak na nich rozpoznania, określenia poziomu refundacji leków, czy daty wizyty kontrolnej (są to obowiązkowe punkty na druku). Mimo świadomości, że na biurokrację bardzo często brak czasu, rzetelna informacja pozwoli prowadzić leczenie pacjenta do następnej wizyty w AOS i wypisywanie leków z prawidłową refundacją – zaznaczano. Dyskutowano także na temat zakresu kompetencji, dotyczących badań diagnostycznych i kierowania na nie przez POZ i AOS.
Na zakończenie dyskusji wszyscy wyrazili nadzieję na kontynuowanie spotkań, które służą wymianie opinii i skutecznemu rozwiązywaniu problemów poprzez rozmowę, a nie za pośrednictwem pacjentów.
Kolejne z cyklu zaplanowanych spotkań zaplanowano na czerwiec. Tym razem do LIL będą zaproszeni dyrektorzy szpitali. aa