Wsparcie dla lekarzy z Ukrainy

Lekarze i lekarze dentyści pochodzący z Ukrainy i będący członkami Lubelskiej Izby Lekarskiej, oraz członkowie ich rodzin – uchodźcy z terenów objętych wojną, którzy w związku z sytuacją na Ukrainie potrzebują pomocy (np. materialnej, prawnej, psychologicznej) mogą zgłaszać się do naszej Izby.

W tym celu uruchomiliśmy specjalną skrzynkę mailową, na którą należy kierować wiadomości zawierające dane kontaktowe i zakres potrzeb. Wiedząc, jakiego rodzaju problemów dotyczą prośby, będziemy mogli próbować zorganizować adekwatne formy pomocy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: dlaukrainy@oil.lublin.pl.

Zapraszamy członków LIL do włączenia się w akcję wsparcia. Prosimy o zgłaszanie na podany powyżej adres email oferowanych form pomocy.

Informujemy również o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej dotyczącej procedury sprowadzenia swoich rodzin do Polski, a także pomocy prawnej z zakresu prawa polskiego oraz prawa europejskiego obowiązującego na terenie Rzeczy­pospolitej Polskiej w ramach 24h Opieki Prawnej Lex Secure, tel. 501‑538‑539.

Koordynatorem pomocy prawnej jest Biuro Prawne LIL.

Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą to również uczynić poprzez wpłatę darowizny na konto Fundacji Lekarze Lekarzom

dane do przelewu:

Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana Sobieskiego 110
00‑764 Warszawa

Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541

Z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy

Na stronie LIL dostępne są karta wywiadu lekarskiego w języku ukraińskim oraz słowniki polsko-ukraińskie (przygotowane przez NIL i Pharmindex), zawierające zwroty i słowa najczęściej używane w komunikacji lekarza z pacjentem. Słowniki Stosowanie leków oraz Medyczny zawierają ponadto zapis fonetyczny.

Słownik polsko-ukraiński dla lekarzy i farmaceutów

Słowniki polsko-ukraińskie i karta wywiadu lekarskiego

Załączniki:

Karta wywiadu (pdf)

Słownik Polsko-Ukraiński Stosowanie Leków (pdf)

Słownik Polsko-Ukraiński Medyczny (pdf)

Słownik polsko-ukraiński (docx)