Wolontariusze są i chcą pomagać

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów UMLub chętnych do wsparcia pracy lubelskich szpitali klinicznych w obliczu pandemii COVID‑19 do zapoznania się z ofertą Wolontariatu Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Ponad 300 studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w ciągu zaledwie dwóch tygodni, zgłosiło się do pracy w ramach wolontariatu medycznego. To inicjatywa powołana na uczelni na początku listopada w imię idei: „jest pandemia – wszystkie ręce na pokład”.

– Nie mogło być inaczej. Mamy coraz trudniejszą sytuację, liczba chorych, także wśród medyków, osób kierowanych na kwarantannę, czy do izolatoriów stale rośnie i personel medyczny zdecydowanie potrzebuje wsparcia – wyjaśnia prof. Marzena Samardakiewicz, która kieruje Zakładem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i jest opiekunem uczelnianego Centrum Wolontariatu.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w wielu jednostkach klinicznych SPSK 4, SPSK 1, USzD czy UCS, będąca wynikiem trwającego nadal zagrożenia epidemiologicznego SARS‑COV‑2 stała się impulsem do uruchomienia WOLONTARIATU MEDYCZNEGO.

– Bardzo szybko znaleźli się chętni do pracy w ten sposób. To są studenci ze wszystkich wydziałów uniwersytetu i stale przybywają nowi zainteresowani tą formą działalności – informuje Sylwia Krasowska, jedna z koordynatorek działań Wolontariatu Medycznego.

– Mogą włączyć się w pracę nie tylko na oddziałach szpitali klinicznych, ale też w poradniach, domach pomocy, na oddziałach przy pacjentach, jak i przy triażu osób wchodzących do szpitala. Wolontariusze po obowiązkowym przeszkoleniu będą kierowani tam, gdzie ich pomoc będzie najpilniej potrzebna. Wszystko będzie zależeć od zapotrzebowania, jakie będą składać zainteresowani.

Pierwsza grupa wolontariuszy już rozpoczęła pracę. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Ich zadaniem jest dotrzeć do ozdrowieńców i zachęcić ich do zgłaszania się do RCKiK, aby oddać osocze. – Jeden ozdrowieniec może oddać osocze, które wystarczy do przygotowania preparatu dla trzech chorych na Covid‑19 – podkreśla Krasowska i dodaje, że na wolontariuszy czeka już Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, a także Klinika Ginekologii i Położnictwa PSK1.

Co ważne – godziny poświęcone na pracę w wolontariacie medycznym mogą stanowić podstawę do zaliczenia praktyk zawodowych. – Kwestię zakresu, w jakim wolontariat medyczny uprawnia do zaliczenia praktyk reguluje regulamin. Koordynatorzy praktyk zawodowych będą posiadać wiedzę o ustalonych regulacjach i akceptować zaświadczenia o zakresie odbytego wolontariatu medycznego – wyjaśniają

Wolontariusz sam zgłasza się do konkretnego zadania. Obserwuje ogłoszenia, pojawiające się w grupie wolontariuszy na Facebooku. Koordynatorzy Wolontariatu Medycznego zamieszczają informacje kto, kiedy i do jakiej pomocy jest aktualnie potrzebny. Wolontariusz zgłasza się do konkretnej akcji za pośrednictwem Facebooka lub sam znajduje miejsce, w którym jest potrzebny. W takim wypadku informuje koordynatorów o miejscu podjętego wolontariatu medycznego.

 

Do grupy wolontariuszy na Facebooku osoby chętne mogą dołączyć pod adresem:

https://www.facebook.com/groups/wolontariatmedycznyumlub/

Wszelkie informacje na temat wolontariatu medycznego włącznie z grupą facebookową zostaną udostępnione na stronie Centrum Wolontariatu na Facebooku oraz na platformach uczelni. Posty na temat wolontariatu medycznego zostaną udostępnione przez strony innych organizacji oraz uczelni.

 

Koordynatorzy Wolontariatu Medycznego:

Oliwia Lulko, Gabriela Różańska, Sylwiusz Niedobylski, Sylwia Krasowska

Kontakt: wolontariat.medyczny@umlub.pl oraz Facebook

 

Opiekun Centrum Wolontariatu:

prof. Marzena Samardakiewicz e‑mail: psychologia.stosowana@umlub.pl

aa