Wojewoda prosi lekarzy

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania lekarzy do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii, wojewoda lubelski 17 kwietnia br. zwrócił się z prośbą o przekazanie członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej zapytania o gotowość podjęcia się tego zadania, a następnie przekazywanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zebranych przez Izbę zgłoszeń.

Lekarze i lekarze dentyści, członkowie LIL, chętni podjęcia się tego zadania mogą zgłoszenia przesyłać w formie mailowej do Lubelskiej Izby Lekarskiej na adres:
(biuro@oil.lublin.pl).