W Lublinie obradowali neurolodzy

W dniach 1417 września w Lublinie odbywała się VII Konferencja naukowoszkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Spotkanie rozpoczął prof. Konrad Rejdak, kierownik naukowy konferencji i prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Swoje wystąpienia mieli też prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który zapowiedział powstanie Wschodniego Centrum Chorób Układu Nerwowego w Lublinie i prof. Alina Kułakowska, prezes‑elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Rozpoczęciu obrad towarzyszyła ceremonia wręczenia odznaczeń i dyplomów. Statuetkę AMICUS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, zaś medal Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wręczono prof. Teofanowi Domżałowi, który jest członkiem honorowym PTN.

Odbył się też panel dyskusyjny „Stan opieki zdrowotnej w województwie lubelskim na tle kraju i Europy”.

Główną tematyką kongresu były najważniejsze problemy z dziedziny neurologii, nowe metody diagnostyki i terapii chorób neurologicznych i ich dostępność dla polskich pacjentów, skuteczne procedury rehabilitacji neurologicznej, oraz reforma i kierunki rozwoju neurologii w Polsce.

aa