To mleko jest lekiem

Bank Mleka Kobiecego, który działa w Lublinie, poszukuje dawczyń. Lekarki z Oddziału Noworodkowego w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie apelują także do innych oddziałów położniczych w województwie o korzystanie z banku, szczególnie w karmieniu wcześniaków.

– Mleko kobiece jest nie tylko pokarmem, ale i lekiem, który jest niezbędny od pierwszych godzin życia naszych pacjentów – mówi Monika Wójtowicz‑Marzec, lekarka kierująca Oddziałem Noworodkowym w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży w SPSK 1 w Lublinie.

Naturalne mleko kobiece stanowi nie tylko pożywienie dla noworodków, ale też wzmacnia jego odporność, zwalcza infekcje, ogranicza dolegliwości pokarmowe. Jest lekiem, dzięki któremu wcześniaki mają szansę na prawidłowy rozwój.

Z mleka matek mogą korzystać i powinny, wszystkie potrzebujące tego noworodki z całego województwa. – Bardzo nam zależy, żeby wszystkie dzieci, które są urodzone na terenie województwa lubelskiego, miały dostęp do mleka kobiecego, a nie były karmione mieszankami sztucznymi – podkreśla Justyna Domosud, kierownik Banku Mleka Kobiecego w SPSK 1 w Lublinie. – Matki, które z różnych powodów nie mogą same karmić swoich dzieci, powinny się o to dopominać. To prawo ich dzieci, aby zamiast mieszanki otrzymywały mleko kobiece.

Z lubelskim Bankiem Mleka Kobiecego współpracuje m.in. szpital przy ul. Jaczewskiego w Lublinie, szpitale w Zamościu i w Białej Podlaskiej.

Dawczynią mleka kobiecego może zostać zdrowa kobieta w okresie laktacji, prowadząca tryb życia wolny od zachowań ryzykownych, u której produkcja mleka jest większa niż bieżące potrzeby żywieniowe biologicznego dziecka. Mogą być nimi także kobiety, które utraciły dziecko i w ten sposób, dzieląc się pokarmem, przechodzą swoją żałobę. Dawczynią może zostać zarówno kobieta hospitalizowana jeszcze po porodzie w szpitalu, w strukturze którego funkcjonuje bank, jak i kobieta, która urodziła dziecko w innym szpitalu, również kiedy przebywa już w domu. Mleko do banku mleka kobiecego może oddawać zarówno kobieta we wczesnym okresie połogu, jak też taka, w przypadku której od porodu upłynęło kilka lub kilkanaście tygodni. Dawstwo mleka jest honorowe.

Kontakt z Bankiem Mleka Kobiecego SPSK 1 w Lublinie
e‑mail: spsk1bmleka@outlook.com lub tel. : 48 518 130 703.

aa