To będą bardzo wyjątkowe Święta Wielkanocne…

To będą bardzo wyjątkowe Święta Wielkanocne,
bez rodzinnych spotkań i bez celebracji obrzędów.
Ale niech niezwykłość tego czasu przyniesie nam nadzieję
i da siłę w pokonywaniu trudności.

Życzmy sobie zdrowia, bądźmy dla siebie czuli i życzliwi.
Niech nie opuszcza nas optymizm,
który pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wszystkim Lekarzom i Lekarzom Dentystom,
ich Rodzinom i Bliskim, także wszystkim pracownikom LIL,
Naszym Przyjaciołom i Czytelnikom Medicusa

życzą Prezes i Prezydium LIL
oraz Redakcja Medicusa