Stymulator serca światowej klasy

Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie poszerza swoje portfolio. W pracowni elektroterapii we wrześniu odbył się pierwszy udany zabieg implantacji najbardziej zaawansowanego stymulatora serca, jakie obecnie stosuje się na świecie. To bardzo nowoczesna technologia, opisywana dopiero w ostatnich latach.

– W Polsce jesteśmy prawdopodobnie jednym z zaledwie kilku ośrodków, które wykonują takie zabiegi – informuje dr n. med. Piotr Błaszczak, Kierownik Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Oddział od kilku miesięcy oferuje innowacyjne zabiegi implantacji stymulatorów serca z wykorzystaniem fizjologicznej stymulacji pęczka Hisa i jego lewej odnogi, a od niedawna również układów z funkcją stymulacji resynchronizującej przy użyciu najnowszej techniki LOT‑CRT. – W odróżnieniu od klasycznej stymulacji resynchronizującej, w zabiegach nowego typu do stymulacji komorowej poza standardową elektrodą implantowaną do zatoki wieńcowej, wykorzystywana jest dodatkowa elektroda wszczepiana w okolicę pęczka Hisa (HOT‑CRT) lub jego lewej odnogi (LOT‑CRT). Pozwala to na dalszą optymalizację synchronii skurczu lewej komory i dodatkowo zwiększa szansę pacjentów z niewydolnością serca na odzyskanie sprawności – wyjaśnia Denysiuk.

W lipcu tego roku, na kongresie Heart Rhythm Society w Bostonie, prof. Marek Jastrzębski zaprezentował w ramach „Late‑Breaking Science” wyniki międzynarodowych badań, które potwierdzają skuteczność tej techniki. Praca została jednoczasowo opublikowana w prestiżowym piśmie „Heart Rhythm”. – Śledzimy na bieżąco najnowsze doniesienia naukowe, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie podobnego zabiegu również w naszym ośrodku. Zabieg wykonał dr n. med. Marcin Szczasny wraz z Zespołem. Kolejne zabiegi mają odbyć się w najbliższym czasie.

Obecnie jesteśmy jedynym oddziałem w województwie lubelskim oraz jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, które oferują te najbardziej zaawansowane zabiegi z zakresu elektroterapii.

aa