Styczeń 2020 r.

Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 8 styczna 2020 r. przewodniczył Leszek Buk – prezes LIL.

Informacje o działalności delegatur przekazali ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – 14 grud­nia 2019 r. odbył się wernisaż malarstwa lek. dent. Anny Serafinowicz‑Kuszneruk, w którym uczestniczyło 40 lekarzy. A 6 stycznia 2020 r. w noworocznym spotkaniu lekarzy seniorów uczestniczyło 30 osób.

Delegatura Chełm – w czasie spotkania wigilijno‑noworocznego delegatów omawiano propozycje budżetu na 2020 r. W spotkaniu opłatkowym lekarzy seniorów w Krasnymstawie uczestniczyło 50 osób. W ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” przekazano darowiznę 1000 zł Chełmskiemu Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. Przedstawiciel delegatury uczestniczył w obradach Rady Społecznej Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie.

Delegatura Zamość – 13 grudnia odbyło się spotkanie świąteczno‑noworoczne delegatów. Posumowano 2019 r., planowano działania: harmonogram spotkań, aktywności i preliminarz finansowy na 2020 r. W ramach akcji charytatywnej przekazano dary do Domu Dziecka nr 1 i nr 2 w Zwierzyńcu. Atmosfera spotkania z dziećmi i personelem była magiczna, otrzymaliśmy serdeczne podziękowania za pomoc i życzliwość. Nieścisłości w Rejestrze Praktyk Zawodowych utrudniają wdrażanie e‑recept. Wielu lekarzy wymaga pomocy i wsparcia technicznego w tym zakresie. W związku z powyższym zaistniała potrzeba uruchomienia stanowiska komputerowego i w tym celu został zakupiony laptop. W dniu 31 grudnia 2019 r. odszedł prof. Krzysztof Marczewski, którego losy od 2001 r. związane były z Zamościem.

Delegatura Lublin – wyrażono zgodę na pokrycie kosztów organizacji spotkań świątecznych i spotkania noworocznego dla lekarzy seniorów, które zorganizowano w delegaturach. Podjęto decyzję o zamówieniu mebli do pokoi gościnnych LIL oraz o zakupie sprzętu komputerowego do biura Delegatury LIL w Zamościu. W ramach akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” na aukcji wylicytowano za 500 kg cukru, kolekcję znaczków wydanych z okazji 25‑lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Zakupiono dary rzeczowe dla Rodzinnego Domu Dziecka im. św. Dominika w Lublinie oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Lublinie przy ul. Harnasie. W dniach 7‑8.12.2019 w uroczystej gali w Warszawie, z okazji 30. rocznicy reaktywacji Izb Lekarskich brało udział wielu członków LIL. W konferencji naukowej z okazji 20-lecia I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie wziął udział prezes LIL Leszek Buk. W uroczystościach związanych z budową sali widowiskowo‑sportowej UM brał udział wiceprezes LIL Jacek Szkutnik, a w uroczystości z okazji 55‑lecia działalności SPSK nr 4 wziął udział członek prezydium Dariusz Samborski.

Komisje problemowe – jednym z głównych punktów działalności wszystkich komisji było przygotowywanie planu pracy i preliminarza budżetu na 2020 r. Prezes Buk wydał polecenie, aby wszystkie komisje przekazały roczne sprawozdania ze swojej działalności do dnia 20.01.2020 r.

Komisja Socjalno‑Bytowa – w omawianym okresie wypłacono 16 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka (a w całym 2019 r. – 90) oraz 5 świadczeń pośmiertnych.

Komisja ds. Konkursów – delegowała swoich przedstawicieli do: konkursu na ordynatora Oddziału Pediatrycznego w SPZOZ w Świdniku, na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w SPZOZ w Kraśniku oraz naczelnej pielęgniarki w SPZOZ w Janowie Lubelskim.

Komisja Kultury – 11 stycznia 2020 r. otwarto wystawę pokonkursową PHOTO ARTMEDICA 2019, w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”.

Komisja ds. Seniorów – według przekazanych informacji w 2020 r. będzie w LIL 31 90‑latków oraz 440 – 80‑latków lekarzy i 102 lekarzy dentystów. Lekarze seniorzy z przytupem witali Nowy Rok na Balu Sylwestrowym w Filharmonii Lubelskiej.

Komisja Kształcenia Medycznego – w licznych kształceniach z tematów „e‑recepta bez tajemnic” zorganizowanych w delegaturach uczestniczyło bardzo dużo lekarzy. Terminy kursów specjalizacyjnych w 2020 r.: z medycyny ratunkowej, zdrowia publicznego i prawa medycznego są podane na stronie internetowej komisji.

Komisja Wykonywania Zawodu – wydano 4 zaświadczenia uprawniające do wykonywania zawodu lekarza w krajach Unii Europejskiej. Komisja potwierdziła ciągłość pracy w zawodzie i przyznała prawo zawodu lekarza dentysty obywatelowi Niemiec.

Komisja ds. Rekreacji i Sportu – w dniach 9‑12 stycznia 2020 r. odbyły się w Kazimierzu Dolnym VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach.

(jj)