Stomatolodzy młodzi – naukowo

W Lublinie w dniach 1416 kwietnia odbyła się Ogólnopolska Konferencja DentEast4, organizowana przez lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii.

Uczestnicy to przede wszystkim studenci, lekarze stażyści i lekarze dentyści.

Konferencja była okazją, aby przekazać informacje o najnowszych trendach w stomatologii, m.in. o regeneracji w endodoncji, możliwościach ortodoncji u młodych pacjentów i technice warstwowej. Uczestnicy mieli okazję zrozumieć, jak się zaopiekować dziecięcym pacjentem będąc na stażu i kiedy skierować pacjenta do fizjoterapeuty. Zostały też przedstawione możliwości medycyny estetycznej. Była też mowa o chirurgii szczękowotwarzowej po lubelsku, o tym, jak cyfrowo zaplanować uśmiech, o tym, czym jest fotodoncja i jakie są metody obrazowania SSŻ.

Oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii w Lublinie działa od 2003 roku. Jest to jedyny oddział w Polsce, który na swojej Alma Mater ma opiekunów – wybitnych specjalistów – prof. Ingrid RóżyłoKalinowską oraz dr. n. med. Leszka Szalewskiego, którzy nadzorują działania Oddziału Terenowego, wspomagają wiedzą i doświadczeniem podczas organizacji różnych przedsięwzięć i pomagają wyznaczać kierunki rozwoju.

aa