Stomatolodzy – jubileuszowo i naukowo

W Lublinie odbyło się dwudniowe spotkanie stomatologów (8-9 maja ). Okazją była  XXIII Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii” i XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”. Świętowano też jubileusz X-lecia Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej Sapientia.

Obrady poprzedziła uroczysta gala w czasie której Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek  wręczył medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Odznaczone zostały: honorowa prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej (PTEMD) „Sapientia” prof. Teresie Bachanek oraz – pośmiertnie – wieloletnia kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Urszula Kaczmarek.Wręczono też medale Prezydenta Lublina; jednym z nagrodzonych został wiceprezes ORL lubelskiej izby lekarskie dr n.med. Dariusz Samborski z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie.

Uroczyste otwarcie sympozjum poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Małgorzaty Zadorożnej dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia oraz rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciecha Załuska. Prezydent PTEMD „Sapientia” prof.  Barbara Tymczyna-Borowicz podkreśliła, że wśród tematów poruszanych podczas sympozjum są m.in.  regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności nauczyciela akademickiego realizującego praktyczne zajęcia kliniczne z udziałem pacjentów; obowiązki nauczyciela akademickiego wynikające z realizacji programów studiów stomatologii przyszłości a także niezwykle interesujące tematy sesji poświęconej stomatologii przyszłości (zapobieganie próchnicy zębów „na miarę” czyli profilaktyka spersonalizowana; implantoprotetyka wieku podeszłego i sztuczna inteligencja, cyfryzacja, automatyka przyszłością ortodoncji).

Mówiono też m.in. o funkcjonowanie ukraińskich uniwersytetów w stanie wojny, regulacjach prawnych dotyczących nadawania stopni naukowych i perspektywach periodontologii w najbliższym 10-leciu.

– Nasza konferencja zakończy się sformułowaniem wniosków, które będą następnie przesłane do Ministerstwa Edukacji i Nauki, jak i Ministerstwa Zdrowia – podsumowała prof. Tymczyna-Borowicz a twórca nowoczesnego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, prof. Stanisław Majewski zaznaczył, że programy nauczania powinny mieć jednolity charakter tak aby lekarz wykształcony w Warszawie, Lublinie czy Krakowie  miał te same kompetencje. Świętująca jubileuszu 10-lecia PTEMD „Sapientia” to organizacja, która skupia nauczycieli uniwersyteckich, kadrę akademicką oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi formami edukacji multidyscyplinarnej i komunikacji interpersonalnej środowisk kadry uniwersyteckiej i lekarzy praktyków.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad wystąpił z koncertem lider zespołu Doc, Konrad Baum, neurolog z puławskiego szpitala, który znalazł się wśród finalistów 13. edycji programu The Voice of Poland.

aa