Spionizuje i pozwoli chodzić

Egzoszkielet, czyli nowoczesne urządzenie do rehabilitacji osób po leczeniu onkologicznym, pacjentów z problemami neurologicznymi czy osób po udarach i urazach rdzenia kręgosłupa w październiku trafił do Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Ten przenośny bioniczny szkielet Ekso GT/NR, amerykańskiej firmy Ekso Bionics przeznaczony do rehabilitacji, należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń tego typu, które w unikalny sposób wspomagają procesy lecznicze. Rehabilitacja przy użyciu egzoszkieletu w polskich szpitalach wciąż należy do rzadkości, a istotnie poprawia stan funkcjonalny pacjentów i przynosi doskonałe wyniki terapii.

– Egzoszkielet Ekso GT/NR idealnie odwzorowuje wzorzec chodu. Program ćwiczeń optymalizowany jest na bieżąco z uwzględnieniem możliwości i aktualnego stanu ćwiczącego. Podczas każdej sesji urządzenie dostarcza terapeucie informacji na temat postępów pacjenta – wyjaśniała Magdalena Sobiech, koordynatorka zespołu fizjoterapeutów w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji SPSK nr 4.

– Urządzenie przeznaczone jest do zindywidualizowanej rehabilitacji pacjentów pod nadzorem terapeutów – mówił dr Tomasz Blicharski, zastępca lekarza kierującego Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji SPSK 4 w czasie pokazu sprzętu 18 października br.

Tego typu edukacja chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu dostępna jest tylko w kilkunastu ośrodkach na terenie całego kraju. SPSK nr 4 jako jedna z niewielu placówek medycznych realizuje ją w ramach kontraktu z NFZ. Dotychczas szpital nie posiadał urządzenia, które w podobny sposób umożliwiało poprawę lokomocji pacjentów, wymagających długoterminowej opieki.

– Egzoszkielet poprzez naśladowanie naturalnych wzorców poruszania wpływa nie tylko na narząd ruchu. Dzięki pionizacji i ćwiczeniom następuje regulacja chorób układu krążenia, przewodu pokarmowego oraz moczowego. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu urządzenie poszerza zakres rehabilitacji pacjenta, zwiększa stymulację, ale co najważniejsze, w odpowiedni sposób zapewnia bezpieczeństwo ćwiczącego podczas realizacji ruchów. Jest to urządzenie bardzo intuicyjne dla pacjenta. Już podczas pierwszej sesji pacjent jest w stanie opanować poruszanie się – tłumaczył dr Tomasz Blicharski.

Efekt pracy z egzoszkieletem zauważyliśmy m.in. u jednego z pacjentów z ciężkim uszkodzeniem odcinka szyjnego kręgosłupa. Po założeniu urządzenia był on w stanie wykonywać ćwiczenia w pozycji stojącej przez ponad 20 minut, co absolutnie nie było możliwe podczas tradycyjnej rehabilitacji przy użyciu pionizatora. U innego pacjenta z 12‑letnim uszkodzeniem rdzenia kręgowego, wiążącym się z trwałymi zmianami w obrębie mięśni i dużą spastycznością, po treningach napięcie to znacznie się obniżało. To efekty trudne do uzyskania w tradycyjnej rehabilitacji pobudzenia różnych układów: mięśniowo‑szkieletowego, krążenia czy pokarmowego – wyjaśniała Magdalena Sobiech.

W SPSK nr 4 urządzenie służy szczególnie osobom, które po leczeniu onkologicznym zmagają się z szeregiem deficytów neurologicznych, ale również pacjentom po udarach i po urazach rdzenia kręgosłupa. Szpital pozyskał egzoszkielet w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, w zakresie zadania: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”. Całkowita wartość zadania: 984 949 zł, w tym koszt egzoszkieletu: 755 000 zł, a wartość dofinansowania: 886 500 zł.

aa