Sądzić i orzekać – szkolenie w LIL

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego i zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LIL uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się w sobotę 24 września br. w Lublinie.

Wzięło w nim udział około 50 osób.

W programie obok wykładów mec. Karola Kolankiewiczamec. Pawła Strzelca – dotyczyły postępowania przed okręgowym sądem lekarskim i przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej – przeprowadzono też symulację rozprawy sądowej, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników szkolenia.

Na zakończenie spotkania, wieczorem udano się do Teatru im. J. Osterwy na premierę spektaklu pt. „Księżyc i magnolie”.

aa