Rok Doktora Zygmunta Klukowskiego

Szczebrzeszyn

Uroczystym otwarciem plenerowej wystawy, poświęconej doktorowi Zygmuntowi Klukowskiemu, społeczność Szczebrzeszyna postanowiła uczcić pamięć tego niezwykle zasłużonego lekarza, który przez ponad 40 lat żył tu i pracował.

Jak podkreśla burmistrz Szczebrzeszyna, Henryk Mateja, w 2019 roku przypadają dwie okrągłe rocznice: stulecie przybycia Klukowskiego do Szczebrzeszyna oraz sześćdziesiąta rocznica śmierci doktora. – Te daty skłoniły nas do ogłoszenia roku 2019 Rokiem Doktora Zygmunta Klukowskiego, którego pamiętamy nie tylko jako tutejszego lekarza, ale także żołnierza wojny polsko-bolszewickiej, partyzantki AK-owskiej oraz działacza podziemia antykomunistycznego w PRL-u i świadka w procesie norymberskim. Jak podkreśla Mateja, Klukowski to także człowiek renesansu: bibliofil i społecznik, który dynamizował życie społeczno-kulturalne na Roztoczu. To przecież doktor przyjaźnił się z poetą Bolesławem Leśmianem i jako jedyny w Szczebrzeszynie z żoną grał w tenisa, a także posiadał samochód.

Inicjatorem Roku Klukowskiego jest regionalista – Dariusz Górny. Centralnym punktem uroczystości była odsłonięta 19 lipca 2019 roku na rynku miasteczka wystawa poświęcona doktorowi, którą zaszczycili wnukowie: Andrew i Helen Klukowscy. To oni przypominali dzieje swojego dziadka i te lekarskie, i te kulturalne, a nade wszystko te patriotyczne.

Jednak obchody to nie tylko wystawa. Poza licznymi wykładami i konkursami plastycznymi szczególnym i ważnym elementem obchodów jest monumentalne – liczące ponad 300 stron – wydanie jego dzienników, które są niezastąpionym źródłem wiedzy o samym Klukowskim, ale i o historii całej Zamojszczyzny z pierwszej połowy XX wieku. Większego pomnika nie można było postawić Klukowskiemu. To dzięki Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II światło ujrzały Dzienniki 1944-1954 Zygmunta Klukowskiego. Jak ważnym źródłem wiedzy są te zapiski niech świadczy fakt, że Ośrodek KARTA w 2017 roku wydał ich część pod tytułem Zamojszczyzna. 1918-1954.

Medicus też ma w tym względzie swoje zasługi – postać Doktora w szerokim kontekście przypomnieliśmy na naszych łamach (wydanie z listopada 2018 roku w dodatku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości).

Wojciech Trybulski